ACR+ | Economia circular

Grup de treball sobre Economia circular: Reduir, reutilitzar i reciclar per canviar els models de producció i aconseguir un ús eficient dels recursos.
acr+ economia circular
 
Brussel·les va ser el lloc escollit per celebrar, a principis de novembre, la primera reunió del Grup de Treball sobre Economia Circular de l'ACR+: Associació de les Ciutats i Regions per al Reciclatge i la gestió sostenible dels Recursos, que acull entitats locals i regionals, acadèmics, organitzacions no governamentals i sector privat. Aquest Grup de Treball té com a objectiu ajudar a les administracions locals i regionals en l'elaboració d'una estratègia d'economia circular eficient en l'ús de recursos.
 
El model tradicional basat en l'economia lineal de "produir-usar-llençar" ja no és viable i això representa una gran oportunitat per al canvi que tant necessiten els models actuals de producció i consum amb l'objectiu d'avançar cap a una economia regenerativa que permeti la màxima eficiència en l'ús dels recursos que posseïm.
 
Les empreses ja pensen en maneres d'estalviar i reaprofitar els materials i els recursos, l'economia circular és la resposta natural als problemes que s'han anat acumulant i que han aflorat ara que s'està passant per un moment difícil tant a nivell econòmic com a nivell ambiental.
 
Amb 20 anys d'experiència, l'ACR + representa una xarxa de treball innovadora centrada en la gestió sostenible dels recursos materials. Els seus membres són un referent en la promoció i divulgació de polítiques d'eficiència en l'ús dels recursos a nivell local i regional i destaquen pels seus projectes innovadors relacionats amb els temes de residus.
La reunió va començar amb una introducció al Paquet d'Economia Circular de la Comissió Europea, seguida de les presentacions de diversos experts en estratègies d'economia circular: Valentina Caroli, de la ciutat de Ferrara; Barbara Dewulf, de Brussels Environment: Maurici Golden, de Zero Waste Scotland; Eric Kniaz, del Consell Regional de Nord-Pas de Calais, i Mieke De Schoenmakere, de Flandes. Els cinc van compartir amb els assistents la seva experiència en la matèria i mostrar com l'economia circular es pot aplicar a diferents contextos i diferents models de govern.
 
La jornada va seguir amb un debat participatiu i interactiu on es va reflexionar sobre els objectius, les prioritats en les directrius, les qüestions sectorials, les millors pràctiques i els reptes que presenta avui l'optimització de l'ús dels recursos. Es va acordar l'elaboració d'unes directrius generals basades en les bones pràctiques comptant amb el suport i l'assessorament d'un comitè format diferents grups d'interès coneixedors de la situació i conscients de la importància del canvi.
 
Com a resultat de la Jornada i amb l'objectiu de compartir i intercanviar informació sobre el tema, es va arribar al compromís d'elaborar una estratègia de comunicació tant interna (membres de l'ACR +) com externa (públic en general) per donar a conèixer el treball que s'està realitzant i els motius pels quals s'ha de potenciar l'economia circular: El que avui és un residu demà ha de ser un recurs.
 
El Grup de Treball sobre Economia Circular de l'ACR + es desenvolupa al voltant de cinc principis clau:
  • Aplicar de manera prioritària les tres "erres" (reduir, reutilitzar i reciclar) en tot el cicle de vida del producte per evitar la producció de residus i l'esgotament dels recursos.
  • Impulsar les economies locals.
  • Models de negoci innovadors destinats a satisfer les necessitats de consum sense tenir un impacte perjudicial sobre el medi ambient, models de gestió sostenible.
  • La col·laboració entre els diversos agents implicats coneixedors de la problemàtica real.
  • El paper essencial de les administracions locals i regionals per poyar iniciatives a favor de l'economia circular.
 
 
 
L'economia circular és la intersecció dels aspectes ambientals i econòmics. El sistema lineal de la nostra economia (extracció, fabricació, utilització i eliminació) ha arribat als seus límits. Es comença a albirar, en efecte, l'esgotament d'una sèrie de recursos naturals i dels combustibles fòssils. Per tant, l'economia circular proposa un nou model de societat que utilitza i optimitza els estocs i els fluxos de materials, energia i residus i el seu objectiu és l'eficiència de l'ús dels recursos.
 
L'economia circular és generadora d'ocupació. El sector de la gestió dels residus representa a Espanya milers de llocs de treball. En un context d'escassetat i fluctuació dels costos de les matèries primeres, l'economia circular contribueix a la seguretat del subministrament ia la reindustrialització del territori nacional. Els residus d'uns esdevenen recursos per a altres. El producte ha de ser dissenyat per ser deconstruït. L'economia circular aconsegueix convertir els nostres residus en matèries primeres, paradigma d'un sistema de futur. Finalment, aquest sistema és un sistema generador d'ocupació local i no deslocalitzable.
 
Veure més notícies