campanyes foment recollida selectiva

Recollida selectiva de la fracció orgànica (FORM)

A sm donem suport als ens locals que aposten pel reciclatge dels residus orgànics, oferint la nostra col·laboració en totes les etapes de la implantació del contenidor marró, des de programes d'activitats i tallers sensibilitzadors fins a la difusió del servei porta a porta.

Formació ambiental bonificable

A sm ajudem a organitzacions i empreses a millorar el seu comportament ambiental i a incrementar la seva competitivitat a través de la formació interna dels seus treballadors. Dissenyem, gestionem i impartim cursos i plans específics en funció de les seves necessitats.

programes life 2018

Programes LIFE 2018

Oferim assessorament i assistència tècnica per a la gestió i la coordinació de programes LIFE europeus impulsats per ens públics, organitzacions comercials i no-comercials privades (incloent ONG), tant per al subprograma Medi Ambient com per al subprograma d'Acció Climàtica.

Servei d'autoreparació tèxtil "Tot a punt" al barri del Raval de Barcelona

La iniciativa suposa la creació d'un projecte de barri, impulsor d'economia social i solidària i d'innovació social. Hem creat un espai obert a la utilització pública i gratuïta de la ciutadania, destinat a la realització autogestionada d'arranjaments de roba que contribueixin al manteniment de roba de la llar i vestuari o a la seva adequació a altres necessitats, a través de tallers monogràfics de temàtiques relacionades amb el reciclatge de roba i la sostenibilitat ambiental.

El "Tot a punt", creat amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa, vol ser un espai de trobada i suport mutu per al veïnat del barri que sensibilitzi sobre la importància del reaprofitament. Així, el servei vol reivindicar una alternativa de consum solidària, que augmenti la capacitat d'estalvi de les famílies i que disminueixi l'impacte sobre el medi ambient.

El projecte contempla una formació adreçada a un grup de dones inmigrants en risc d'exclusió social, participants dels programes familiars del Casal dels Infants del Raval, a través de la capacitació en competències tècniques i transversals en el sector tèxtil. L'objectiu és dotar les dones de coneixements suficients per donar un servei d'assessorament i atenció a les persones del barri del Raval en un taller d'autoreparació tèxtil.

+