campanyes foment recollida selectiva

Recollida selectiva de la fracció orgànica (FORM)

A sm donem suport als ens locals que aposten pel reciclatge dels residus orgànics, oferint la nostra col·laboració en totes les etapes de la implantació del contenidor marró, des de programes d'activitats i tallers sensibilitzadors fins a la difusió del servei porta a porta.

Formació ambiental bonificable

A sm ajudem a organitzacions i empreses a millorar el seu comportament ambiental i a incrementar la seva competitivitat a través de la formació interna dels seus treballadors. Dissenyem, gestionem i impartim cursos i plans específics en funció de les seves necessitats.

programes life 2018

Programes LIFE 2018

Oferim assessorament i assistència tècnica per a la gestió i la coordinació de programes LIFE europeus impulsats per ens públics, organitzacions comercials i no-comercials privades (incloent ONG), tant per al subprograma Medi Ambient com per al subprograma d'Acció Climàtica.

Arriba el contenidor marró a Saragossa per a la recollida selectiva de residus orgànics

L'Ajuntament de Saragossa comença a recollir de forma separada els residus orgànics al barri de l'ACTUR-Rei Fernando i posteriorment a la Zona Centre. Es tracta d'una prova pilot amb l'objectiu d'estendre aquest tipus de recollida al conjunt de la ciutat en un futur. La recollida separada dels residus orgànics és una aposta de l'Ajuntament per aconseguir que Saragossa sigui una ciutat més sostenible i responsable amb els residus que produeix.

Els bioresidus comprenen, fonamentalment, restes de menjar, plantes, suros i paper de cuina.

dale al marrón - campanya form zaragozaL'Ajuntament ha confiat en sm per al desenvolupament de la campanya de comunicació i sensibilització ciutadana en les experiències pilot i l'equip tècnic de sm, format per un coordinador, un ajudant de coordinació, un encarregat de logística i un grup d'educadors ambientals fan les tasques de comunicació directa i de proximitat, fent entrega de la clau del contenidor, d'un cub de 10L per als residus orgànics i del material i la informació necessària per separar correctament els residus orgànics.

sm s'ha fet càrrec del disseny i conceptualització de la campanya "DALE AL MARRÓN" pel que fa a creativitat i desenvolupament de la línia gràfica, adaptant els materials publicitaris de la campanya als diferents suports.
+