AENA | Supervisió a l'Aeroport de Palma de Mallorca

Servei de supervisió de lactivitat comercial a l'aeroport de Palma de Mallorca. (2023-2025)

SM Sistemes Mediambientals, amb més de dues dècades d'experiència en gestió mediambiental i supervisió d'activitats comercials, desplega un equip tècnic a l'Aeroport de Palma de Mallorca per assegurar el control i la gestió de qualitat en serveis  acom ara retail, VIP, aparcaments, restauració i arrendaments dins de l'aeroport, és a dir, a la seva activitat comercial.

A més dels controls de qualitat habituals, es fan auditories internes i externes periòdiques per complir els estàndards de qualitat exigits per la Divisió Comercial d'Aena.

Aquests informes de seguiment són fonamentals per a la presa de decisions estratègiques i contribueixen al procés continu de millora i optimització de serveis a l'aeroport, reafirmant el compromís de SM Sistemes Mediambientals amb l'excel·lència i la sostenibilitat operativa.

AJ. CATARROJA | Control de qualitat del servei de neteja

Control de qualitat i inspecció del servei de neteja d'edificis públics. (2024-2025)

L'Ajuntament de Catarroja té com a objectiu augmentar el seguiment i el control dels serveis de neteja d'instal·lacions municipals tals com centres docents i instal·lacions esportives en un total de 16 edificis. Un equip tècnic d'sm s'encarrega de la realització de totes les actuacions necessàries per dur a terme el control, seguiment i suport en el desenvolupament del contracte:

  • Control estètic visual de les instal·lacions i nivell de satisfacció de l'Ajuntament i els usuaris.
  • Vigilància, comprovació i supervisió dels serveis que comprèn el contracte de neteja dedificis públics, seguiment del sistema integrat del control horari i seguiment de cadascuna de les obligacions contractuals per a les diferents empreses prestadores dels serveis.
  • Comunicació d'incidències per escrit per proposar solucions i assegurar-se que es duen a terme.
  • Suport als serveis tècnics municipals a totes les àrees com ara redacció de plecs, memòries d'explotació o realització d'informes a petició de la responsable del contracte.
MANC. DEBABARRENA | Retirada de residus impropis

Servei de retirada de bosses d'impropis de l'interior dels contenidors de bioresidus als municipis d'Eibar, Ermua, Soraluze, Elgoibar, Deba i Mutriku. (2023-2024)

El servei consisteix en la retirada de bosses d'impropis, és a dir, bosses que contenen residus indegudament dipositats a l'interior dels contenidors de bioresidus, abans que siguin recollits i portats a la planta de tractament als municipis d'Eibar, Ermua, Soraluze , Elgoibar, Deba i Mutriku, pertanyents a la Mancomunitat Comarcal de DebaBarrena.

Diàriament, es visiten 64 punts en què es realitza una inspecció visual dels contenidors. Si els contenidors revisats contenen impropis (tot el que no sigui bioresidu) es retiren de l'interior dels mateixos, dipositant els residus extrets al contenidor de la fracció que correspongui. En cas contrari, es dipositen al de la resta. El nombre de bosses amb impropis, així com les incidències que es detectin, s'anoten diàriament als fulls de presa de dades i es reporten setmanalment al client. Així mateix, es fa un reportatge fotogràfic amb les principals incidències detectades.

AJ. RIVAS VACIAMADRID | Programa 50/50 a escoles públiques

Servei d'assistència i execució del projecte 50/50 als 15 col·legis públics del municipi. (2023-2025)

L'Ajuntament de Rivas Vaciamadrid ha dipositat la seva confiança en sm per a la prestació el servei d'assistència tècnica per a la posada en marxa i desenvolupament del projecte 50/50 als 15 col·legis públics del municipi.

El servei inclou formació tècnica i sessions d'estalvi i eficiència energètica a col·lectius de la comunitat educativa dels centres.

El projecte 50/50 es basa a generar un incentiu econòmic a l'estalvi energètic mitjançant canvi d'hàbits en centres sostinguts per fons públics utilitzats per un col·lectiu de persones que normalment no tenen accés a pressupost.

L'incentiu consisteix que el 50% de l'estalvi econòmic anual que s'aconsegueix mitjançant el canvi d'hàbits s'atorga al col·lectiu o als col·lectius que han dut a terme el procés.

CONSORCI RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA | Control de qualitat del servei de recollida porta a porta

Servei de qualitat i control del servei públic de recollida separada de residus de Maó i Es Castell. (2022-2030)

El Consorci de Residus i Energia del Consell Insular de Menorca ha encarregat a la nostra empresa la realització dels controls de qualitat per a la implantació i seguiment d'un sistema de recollida porta a porta, una iniciativa inèdita a tota l'illa de Menorca i, concretament, als municipis de Maó i Es Castell.

Les nostres tasques inclouen inspeccions, controls i seguiments de la recollida de residus, així com el control de la sistemàtica i operació dels treballs de recollida. També ens encarreguem de controlar els serveis i recursos oferts, mantenir els equips, gestionar els registres i sistemes de comunicació, a més de fer el seguiment i resoldre les incidències que puguin sorgir.

Aquesta col·laboració reflecteix la confiança del Consorci en la nostra capacitat per garantir la eficàcia i el bon funcionament d'aquest nou sistema de recollida de residus a Menorca.

C.C. RIPOLLÈS | Estudi d'impacte ambiental

Avaluació de l'impacte mediambiental de l'activitat turística de la destinació. (2024-2025)

L'assistència d'sm s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès del Consell Comarcal del Ripollès finançat per la Unió Europea - Next Generation EU.

L'objecte del servei és l'estudi i auditoria per a l'avaluació de l'impacte ambiental de l'activitat turística. Es realitza una avaluació d'impacte ambiental de l'activitat turística en sentit global on es mesura l'impacte del turista per tal d'oferir informació que permeti focalitzar estratègies de planificació i gestió al sector turístic de la comarca per a la reducció eficient de l'impacte generat per l'activitat.

D'altra banda, es fa una avaluació d'impacte ambiental específic de les actuacions del Pla de sostenibilitat turística amb la finalitat d'oferir les garanties necessàries per assegurar el compliment del principi de no causar dany significatiu al medi ambient (DNSH) en compliment de la normativa del Pla de recuperació, transformació i resiliència, en el marc del Mecanisme de recuperació i resiliència de la UE.

AJ. BURJASSOT | Horts escolars ecològics

Programa d'Horts ecològics i jardins sostenibles de Burjassot. (2023-2026)

sm, sistemes mediambientals, desenvolupa el Programa d'Horts Escolars ecològics i Jardineria Sostenibles de l'Ajuntament de Burjassot, una aventura educativa dissenyada per involucrar l'alumnat dels 12 centres educatius d'Educació Infantil i Primària del municipi a la pràctica de l'agricultura ecològica i la creació espais verds sostenibles dins del seu entorn escolar. Mitjançant activitats interactives i pràctiques, els nens i nenes aprenen sobre el cicle de vida de les plantes, la importància de la biodiversitat i com tenir cura del medi ambient.

L'alumnat té l'oportunitat de cultivar fruites, verdures i herbes en horts escolars mentre aprenen sobre l'ús responsable de l'aigua, el compostatge i la conservació de recursos. A més a més, exploren i coneixen la relació entre l'agricultura sostenible i la seguretat alimentària.

El programa fomenta la creativitat i el treball en equip, convertint l'alumnat en guardians del medi ambient aplicant els coneixements adquirits per millorar la salut del planeta i promoure pràctiques sostenibles a les seves comunitats. Això ajudarà a desenvolupar un sentit profund de responsabilitat ambiental i una connexió més propera amb l'horta valenciana.

GOVERN D'ARAGÓ | Caracterització de residus domèstics

Estudis de composició i caracterització de residus domèstics a la comunitat autònoma d'Aragó. (2023-2024)

En aquest projecte sm presta els seus serveis tècnics per als estudis de composició i caracteritzacions de residus domèstics amb la finalitat que el Servei de Planificació Ambiental de la Direcció General conegui la composició de cada fracció resta, diferenciant-se dos tipus d'actuacions:

– Estudis de composició i caracterització de residus domèstics recollits en contenidors de totes les fraccions.
– "Observacions in situ" (auditories) de les condicions i els resultats de caracteritzacions de les entitats locals.

La combinació de la informació obtinguda dels dos treballs permetrà conèixer a la fracció d'envasos lleugers, el contingut de residus diferents (impropis) recollits al contenidor groc, orientant les unitats de gestió sobre mesures de millora de la recollida separada. D'altra banda, permetrà estimar les quantitats de residus domèstics que no es recullen de forma separada i acaben a la fracció resta, de cara a conèixer el potencial de recuperació separada d'aquests residus i dissenyar accions futures destinades a la millora de la recollida separada.

DIP. JAEN | Gestió sostenible d'esdeveniments turístics

Assistència tècnica de protocols de gestió sostenible d'esdeveniments turístics al Parc Natural Serres de Cazorla, Segura i Las Villas. (2023-2024)

Sm desenvolupem el projecte d'assistència tècnica per a la gestió sostenible d'esdeveniments turístics al Parc Natural Serres de Cazorla, Segura i Las Villas, un espai natural protegit que compta a més amb la Carta Europea de Turisme Sostenible.

Ens enfoquem en dos objectius clau: el primer és elaborar protocols personalitzats per a cada esdeveniment, assegurant-ne la sostenibilitat al llarg del temps. El segon és la creació d'un Manual d'Esdeveniments d'Impacte Zero adaptable a qualsevol esdeveniment turístic a l'àrea.

Seguint les directrius de la norma UNE-ISO 20121, busquem reduir l'impacte ambiental, social i econòmic d'aquests esdeveniments fomentant pràctiques sostenibles i la transició cap a la descarbonització.

Aquest projecte ens ajuda a cuidar la sostenibilitat i minimitzar el nostre impacte a tots els nivells ia tots els sectors.

AJ. BARCELONA | Programa de Regeneració Urbana

Serveis d'oficina tècnica per al desenvolupament del Programa de Regeneració Urbana amb mesures de contractació pública sostenible. (2023-2025)

Som responsables d'executar el projecte de regeneració urbana de l'Ajuntament de Barcelona, finançat mitjançant fons europeus Next Generation. L'objectiu és revitalitzar àrees urbanes degradades per millorar l'eficiència energètica i reduir-ne el consum.

El projecte es compon de dos equips coordinats: un equip és l'enllaç entre les comunitats i l'oficina de l'Institut Municipal d'Urbanisme que facilita la comunicació i gestiona les subvencions. L'altre equip ofereix atenció presencial i informació a les veïnes i veïns residents.

Les nostres oficines es troben en equipaments municipals com a centres cívics o casals de barris com El Besòs, Maresme, Trinitat Vella, Congrès i La Pau. Entre les tasques més rellevants hi ha informar i resoldre dubtes sobre el programa, gestionar la documentació veïnal abans de remetre-la a l'Oficina Tècnica de Regeneració Urbana (OTRU) i convocar les comunitats de veïns a les reunions informatives programades.

AJ. EL PRAT DE LLOBREGAT | Casa de l'energia

Servei de gestió del punt d'informació d'energia "Casa de l'Energia" com a dinamitzador de la transició energètica. (2023-2024)

L'Ajuntament d'El Part de Llobregat ha tornat a confiar en nosaltres per ser responsables del punt d'informació energètica per a la ciutadania anomenat "Casa de l'energia".

Aquest projecte té com a objectiu principal la impulsió de la transició energètica del municipi a través de l'assessorament energètic a la ciutadania, al comerç i al teixit empresarial i industrial. Aquest assessorament es fa en relació i amb el recolzament del desplegament de l'estratègia d'autoconsum municipal, el suport tècnic de la comunitat ciutadana "Energia del Prat SL" i la implementació d'eines i estratègies de formació, comunicació i difusió per a la millora de l'eficiència energètica amb rehabilitació energètica, aplicació de bons hàbits de consum i la revisió i optimització de la contractació energètica.

Per a dur a terme aquest projecte s'ha creat un equip de 4 tècnics amb formació tècnica centrada en el sector energètic: una figura de coordinació, dos tècnics de gestió energètica i un enginyer tècnic. 

AJ. L'ELIANA | Seguiment i control de la recollida de RSU

Servei d'assistència tècnica i suport a la gestió del servei de recollida i transport de residus. (2024-2029)

L'Ajuntament de L'Eliana té com a objectiu augmentar el seguiment i el control dels serveis de recollida de residus. Per aconseguir-ho, compten amb el suport de l'equip tècnic d'sm, les responsabilitats del qual són:

Vigilància, comprovació i supervisió dels serveis de recollida i transport de RSU - Verificació de la disposició dels mitjans humans i materials per a la realització dels serveis contractats - Comprovació de l'estat dels vehicles i dels contenidors - Seguiment diari de les rutes de recollida de residus realitzades, incloent-hi la detecció de possibles incidències - Anàlisi de les dades de recollida i transport de residus domèstics municipals - Realització d'informes periòdics que inclouen informació sobre incidències del servei i propostes per corregir-les - Control i seguiment del Servei a través de Sigeus -Plataforma Distromel - Seguiment dels lliuraments de residus als centres d'eliminació verificant que les diferents fraccions es lliuren als centres d'eliminació determinats - Verificar el coneixement i el compliment de l'ordenança municipal de residus per part de la ciutadania, així com educar i conscienciar-ne el compliment.

AENA | Seguiment dels requisits legals

Servei per al seguiment dels requisits legals aplicables i gestió ambiental als aeroports de la xarxa d'aena SME SA. (2024-2026)

Aena, l'organisme públic que administra els aeroports espanyols, ha atorgat a SM Sistemes Mediambientals el servei de Consultoria especialitzada i avaluació de requisits legals a 48 aeroports a nivell nacional, amb una durada d'entre 2 i 5 anys i això converteix a sistemes mediambientals a l'única consultoria ambiental amb presència a tots els aeroports espanyols.

L'objectiu principal és garantir el compliment normatiu mediambiental i de reglamentació a les instal·lacions d'Aena. SM Sistemes Mediambientals durà a terme l'avaluació anual del compliment legal, assessorarà en l'obtenció d'evidències documentals i gestionarà l'avaluació ambiental de plans i projectes així com el seguiment del compliment de condicions ambientals en projectes constructius.

L'equip tècnic de sm està compost per 6 consultors experts en consultoria ambiental especialitzada i 8 consultors especialitzats en avaluació de requisits legals i compliment legal, contribuint així a mantenir un entorn segur i sostenible als aeroports.

AJ. STA COLOMA GRAMENET | Auditoria de qualitat de la neteja i del manteniment

Servei d'auditoria del nivell de qualitat de la neteja i manteniment d'elements del mobiliari urbà en la via pública i la inspecció sobre el territori de la recollida de residus i la neteja viària. (2023-2026)

Sm som responsables de controlar la qualitat de la neteja i manteniment d'elements de la via pública així com la recollida de residus i la neteja. El primer pas és realitzar una auditoria que té com a objecte el control, avaluació i evolució al llarg del temps de la qualitat dels serveis de neteja viària i estat dels diferents elements de la via pública. Aquesta auditoria es porta a terme mitjançant un procediment de treballa de camp, observació i presa de dades.

El segon pas és realitzar una posterior inspecció que permet controlar els principals successos que determinen la qualitat de la recollida de residus de manera selectiva de la ciutat. Aquest inspecció té com a objectiu poder aconseguir l'increment al 55% necessari per assolir els objectius del PREMET 25, així com verificar la qualitat del manteniment i neteja dels diversos elements que composen el mobiliari urbà i l'estat de netedat de l'espai públic.

Totes les observacions, accions i valoracions es treballen i es reflecteixen en informes periòdics que permeten valorar l'evolució del servei i tenir controlada la seva eficiència i qualitat.

AJ. VALÈNCIA | Projecte Educatiu 50/50

Implantació i desenvolupament del Projecte Educatiu a 20 col·legis públics d'Educació Infantil i Primària. (2023-2026)

Sm continua el projecte que es desenvolupa des del 2018 i seguim treballant i implantant del Projecte 50/50 en 20 centres escolars de València.

El projecte educatiu 50/50 és una eina per motivar el canvi d'hàbits i modificar la percepció de lenergia com una qüestió llunyana i en què hi ha poc marge d'actuació. Consisteix en l'aplicació de la metodologia Euronet 50/50 max, que incentiva l'estalvi energètic en edificis públics a partir de l'aplicació de bones pràctiques en la gestió i l'ús de l'energia. L'Ajuntament i el centre escolar signen un compromís en què el primer es compromet a tornar el 100% de l'estalvi aconseguit i l'equipament es compromet a aplicar un conjunt de mesures d'estalvi i liderar el projecte.

A través d'una sèrie de reunions, es fomenta l'estalvi energètic amb mesures que l'equip energètic proposa i es converteixen en bons hàbits per a l'eficiència en l'ús de recursos i la cura del medi ambient. En aquest projecte els alumnes són els protagonistes ja que són ells els encarregats d'anar a les reunions i pensar les mesures que cal implantar a cost zero per obtenir un benefici econòmic i reduir les emissions de CO2.

AJ. BARCELONA | Informació ambiental

Servei d'informadors ambientals. (2022-2024)

L'Ajuntamnet de Barcelona ha confiat de nou en nosaltres i som adjudicataris del servei d'informadors ambientals. Els nostres equips d'informació acompleixen una tasca de comunicació, atenció a consultes i sensibilització ambiental a la ciutadania en general.

El nostre àmbit d'intervenció abraça un ampli espectre de participació i d'execució de projectes de sostenibilitat i ecologia urbana. Així doncs, la nostra intervenció ens relaciona en diferents àmbits d'actuació com per exemple: mobilitat, urbanisme, control soroll urbà, civisme, participació ciutadana, benestar animal, entre d'altres. Tots ells són una bona mostra de la nostra àmplia experiència. Garantim la informació ciutadana en general de les accions i iniciatives que l'Ajuntament de Barcelona ens encomana en els diversos projectes assignats.
Comptem amb un equip d'informadors degudament format i preparat per donar el millor servei d'informació.

HERCAL DIGGERS | Vigilància ambiental obres Camp Nou

Assistència tècnica per a la prestació dels serveis de vigilància ambiental de les obres d'enderrocament del Camp Nou. (2024)

Sm desenvolupa les tasques de control ambiental de les obres d'enderrocament de l'estadi Spotify Camp Nou, que executa la UTE Hercal - ERRI DERRI per a l'empresa Limak, adjudicatària de les obres de construcció del nou estadi del FC Barcelona.

Es tracta, probablement, de les obres d'enderrocament de més volum que s'executin en aquests moments a Catalunya, amb la dificultat afegida del desenvolupament en àmbit urbà.

L'assistència tècnica realitzada per s comprèn les tasques de supervisió de la gestió de la documentació ambiental generada (transport i gestió autoritzada de residus, tramitacions i permisos ambientals, etc.) i el control sobre el terreny del compliment dels treballs d'acord amb les prescripcions ambientals que corresponen als vectors ambientals afectats: protecció de l'atmosfera, terres, aigües, etc.

ARC | Servei d'informació especialitzada

Servei d'assessorament informatiu complementari en la gestió de residus. (2024)

El servei d'atenció de l'Agència de Residus de Catalunya requereix d'un equip tècnic especialitzat per tal d'informar i assessorar sobre tot tipus de consultes relacionades amb els residus i la gestió, ja siguin industrials, urbans o domèstics.

Aquest equip presta un servei continu d'informació detallada i especialitzada a empreses, ofereix orientació i assessorament a administracions públiques i altres entitats i dóna atenció a la ciutadania sobre tràmits relacionats amb els residus, les consultes sobre normativa o sobre la seva gestió.

Les consultes es reben per telèfon i per correu electrònic als canals habilitats expressament per al projecte. Cada canal té un equip tècnic dedicat a donar informació precisa i un responsable que vetlla per la qualitat del servei i l'optimització de tots els recursos per poder respondre de manera clara, propera i eficient.

Durant el projecte es recopila informació i s'elaboren informes periòdics plasmant i analitzant totes les dades del projecte. Alhora es van realitzant controls de qualitat que permeten fer ajustaments en aspectes que ho requereixin.

DIP. GIRONA | Auditories d'estalvi energètic

Programes destalvi energètic i pobresa energètica a la província de Girona. (2022-2024)

La pobresa energètica existent se centra en 3 problemes bàsics: la ineficiència energètica de l'aïllament dels edificis, els baixos nivells de renda familiar a les llars esmentades i, finalment, l'elevat preu de l'energia als mercats actuals.

La Diputació de Girona, amb la col·laboració de sm, posa el focus a la millora de l'eficiència energètica de les llars i la millora dels hàbits de consum. D'aquesta manera, duem a terme actuacions per mitigar o prevenir situacions de pobresa energètica a les llars.
L'equip tècnic de sm desenvolupa auditories i sessions d'assessorament a les llars de la població amb 3 línies d'actuació:

1. Accions de conscienciació i sensibilització mitjançant educació ambiental per a la millora dels hàbits de consum.
2. Assessorament en la millora de les condicions tarifàries dels contractes de subministrament.
3. Millora de l'eficiència energètica de les llars: hi ha solucions de baix cost (lliurament de material d'estalvi bàsic: bombetes, rivets, reglets, termòstats, pistola de silicona, etc.) i actuacions de rehabilitació (canvi de nevers, substitució de finestres, instal·lació de calefacció, etc.).

 

AJ. REUS | Assessorament energètic

Servei del punt dassessorament energètic de l'Ajuntament de Reus. (2022-2024)

S'està treballant molt a mitigar o prevenir situacions de pobresa energètica a les llars, una realitat centrada en tres eixos: la ineficiència energètica de l'aïllament dels edificis, els nivells baixos de renda familiar a les llars i, finalment, l'elevat preu de l'energia als mercats actuals.

Amb els Punts d'Assessorament Energètic (PAE) es pretén desenvolupar les funcions dels serveis socials municipals en relació amb els subministraments bàsics, optimitzant l'ús de recursos i ampliant els coneixements bàsics de la ciutadania, oferint informació útil i millorant condicions tarifàries dels contractes de subministrament.

Al PAE de Reus es realitzen sessions grupals d'assessorament basades en la millora de les condicions dels contractes de subministrament per tal de reduir el cost del preu de l'energia, així com la millora d'hàbits de consum mitjançant bones pràctiques amb l'objectiu de reduir el consum energètic i d'aigua.