Ajuts Diputació de Barcelona

Suport tècnic i ajut econòmic per accions de sensibilització i educació ambiental per a Ajuntaments, Consells Comarcals, mancomunitats...

L'Oficina de Sensibilització, Participació i Divulgació ambiental ofereix suport tècnic i ajut econòmic als ajuntaments de la província de Barcelona perquè desenvolupin tasques d'informació, divulgació i educació ambiental. Les accions tenen per objectiu potenciar la sensibilització de la població i incrementar la participació ciutadana en la presa de decisions ambientals.

Es dóna suport al disseny i la implantació d'actuacions de sensibilització i comunicació en:

 • Eficiència energètica, estalvi d'energia i lluita contra el canvi climàtic
 • Prevenció i gestió de residus
 • Soroll
 • Cicle local de l'aigua
 • Ambientalització de la gestió local

Els destinataris dels ajuts són Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals i agències i entitats municipals descentralitzades.

L'import màxim dels ajuts és de 5000€ per ens destinatari. El termini de sol·licituds és fins el 20 de març de 2014.

Per això la Diputació de Barcelona s'ofereix a:

 • Produir exposicions de temàtica ambiental i les cedeix als ajuntaments, institucions i entitats.
 • Donar assessorament i oferir ajut econòmic per a l'organització de campanyes i activitats de sensibilització.
 • Participar en la planificació d'equipaments d'educació ambiental.
 • Elaborar guies de recursos de divulgació ambiental.
 • Assessorar en el desenvolupament de plans de comunicació ambiental i de participació ciutadana.
 • Dissenyar plans de formació ambiental sobre temàtiques diverses. Les activitats formatives es dirigeixen a regidors i a tècnics municipals i tenen l'objectiu d'oferir als ajuntaments eines per desenvolupar d'una forma més eficaç i rigorosa les seves polítiques de sostenibilitat.
 • Coordinar i impulsar l'espai d'intercanvi i de creació de sinèrgies de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: una plataforma de cooperació i intercanvi on els municipis troben un marc adequat per debatre els seus problemes, inquietuds, necessitats i experiències, i per promoure projectes d'interès comú.

 

Des d'sm ens oferim a tramitar la subvenció i a executar les accions necessàries. No dubti a posar-se en contacte amb nosaltres!! mail

Veure detalls dels ajuts

pdf

Veure més notícies

+