Ajuts | Foment de la recollida selectiva de la FORM 2016

Ajuts a ens locals per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica. (Fins 30 set)
 
La convocatòria de subvencions per a l'any 2016 va destinada als ens locals de Catalunya. Aquests ajuts tenen per objecte el foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals des d'una perspectiva de la economia circular. L'import total és 750.000 €, distribuïts en quatre tipus de projectes:
a) Projectes de noves implantacions i ampliacions de l'àmbit de la recollida selectiva de la FORM o d'autocompostatge com a via exclusiva de gestió de la FORM, el 50 % del pressupost.
 
b) Projectes per impulsar millores quantitatives i qualitatives de la recollida selectiva de la FORM o per a l'autocompostatge com a via complementària de la FORM, el 30 % del pressupost.
 
c) Realització de diagnosis de la recollida selectiva i plans d'actuació per a les implantacions o millores de la recollida selectiva, el 10 % del pressupost.
 
d) Projectes singulars d'interès general que fomentin l'economia circular en l'àmbit municipal, el 10 % del pressupost.
 
Aquests projectes pretenen elaborar una diagnosi amb descripció de la situació actual del municipi en la recollida, la gestió i el tractament dels residus, diferenciant l'àmbit de la ciutadania i l'àmbit dels grans productors, principals dificultats del servei de recollida selectiva i així com un pla d'actuacions per assolir els nivells quantitatius i qualitatius desitjables.
 
El termini per presentar les sol·licituds serà fins al 30 de setembre de 2016.
 
Veure Resolució TES/1770/2016 pdf
 

Veure més notícies +