Ajuts | Fundación biodiversidad

Concessió d'ajuts per a la realització d'activitats en l'àmbit de biodiversitat terrestre, marina i litoral, el canvi climàtic i la qualitat ambiental. (Fins el 15 juliol 2013)

OBJECTE DELS AJUTS:

Ajuts per a la realitzacion d'activitats relacionades amb la biodiversitat i el medi ambient, sempre que s'adeqüin directament als fins de la FB previstos en els seus Estatuts, i que presentin major idoneïtat per rebre d'acord amb els criteris establerts.
Seran objecte dels referits ajuts només aquelles activitats que guarden una relació directa amb les Línies que integren el Pla d'Actuació:

  • Biodiversitat terrestre
  • Biodiversitat marina i litoral
  • Canvi climàtic i qualitat ambiental
  • Economia i ocupació verda
  • Relacions internacionals

 
El termini per a la presentació de projectes és el 15 de Juliol de 2013.
 
 

Guia per a la presentació de projectes   pdf

 

Veure més notícies http://www.sistemasmedioambientales.com/ca/noticies-dactualitat