Canvi climàtic | Càlcul GEH

Disponible la nova guia pel càlcul d'emissions derivades de la gestió de residus municipals.

La Guia de Càlcul d’Emissions de Gasos amb Efecte Hivernacle (GEH) derivades dels residus municipals ha estat actualitzada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) amb nova informació recollida al document  "Petjada de carboni de la gestió i tractament dels residus municipals de Catalunya (2012-2013)" elaborat  per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).

L’any 2012 aquestes dues entitats van elaborar una guia amb la metodologia general per poder establir els factors a tenir en compte alhora de calcular les emissions de gasos amb efecte hivernacle segons cada fracció dels diferents residus municipals. Ara aquests factors s’han modificat i actualitzat emprant les darreres dades referents a la generació de residus a nivell de municipi i les dades més actuals relacionades amb els tractaments d’aquest residus. 

La gestió de residus contribueix a la generació d’emissions de l’atmosfera degut a l’ús de combustibles fòssils, la combustió dels residus o a la formació de metà per la fermentació de la matèria orgànica. Per exemple, les emissions de GEH derivades de la gestió de residus, representen aproximadament el 6% de les emissions totals a Catalunya.

Una de les novetats d’aquesta guia és que els resultats presentats incorporen, en els factors d’emissió de l’ARC, les emissions que han resultat de la recollida i transport de residus municipals i el tractament previ d’aquest residus en plantes de recuperació i triatge.

També s’han actualitzat les dades per poder presentar les emissions en termes de CO2 equivalent d’acord amb els potencials d’escalfament global publicats al 4art informe d’avaluació del Grup Intergubernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic.

Càlcul d'emissions de GEH derivats de la gestió de residus municipals

A la nova Guia de Càlcul de les Emissions de GEH derivades de la Gestió dels Residus Municipals s’inclouen esquemes i noves dades sobre la gestió de residus, aspectes sobre la metodologia pensada per a les organitzacions per realitzar càlculs d’emissions de GEH dels residus municipals, variables d’activitats, casos pràctics, informació relacionada amb la petjada de carboni, tractament de la FORM, etc..

 

Guia de Càlcul d'Emissions de GEH 2015 pdf

 

Veure més notícies