CASAL DELS INFANTS | Autoreparació tèxtil

Formació i assessorament per a la reutilització i reciclatge de roba a través d'un taller d'autoreparació tèxtil al barri del Raval.


Casal dels Infants és una entitat que treballa en diferents programes d'acompanyament d'infants, joves i les seves famílies, en el seu procés educatiu, construint espais de confiança, on troben el suport continuat que necessiten per aprofitar les oportunitats educatives i el desenvolupament personal. 

El projecte "Tot a Punt" suposa la creació d'un projecte de barri, impulsor d'economia comunitària i innovació social. Consisteix en la creació d'un espai obert i gratuït a la ciutadania, destinat a la realització autogestionada d'arranjaments de roba que contribueixin al manteniment de roba de la llar o la seva adequació a altres necessitats. Per això es compta amb la facilitació d'un espai dotat d'estris de costura necessaris i de l'assessorament de personal amb formació específica en l'àmbit, i la possibilitat de realització de tallers monogràfics de diferents temàtiques relacionades amb el reciclatge de roba i la sostenibilitat ambiental.

El projecte contempla una formació adreçada a un grup de dones immigrants, participants dels programes familiars del Casal dels Infants del Raval de Barcelona, per tal de capacitar-les per donar un servei d'assessorament i atenció a les persones en un taller d'autoreparació tèxtil

L'objectiu general és generar suports i oportunitats de manteniment comunitari autònom i integració social de dones immigrants amb necessitat de socialització, de practicar l'idioma i crear oportunitats de contacte social positiu, en un entorn en que les dones es sentin protagonistes i d'utilitat i que aquest procés contribueixi a promoure els factors de resiliència i a activar l'apoderament. 

Així doncs, el programa té un doble objectiu d'educació per a la sostenibilitat i d'integració social de persones en situació vulnerable. 

Les tasques desenvolupades per sm es poden estructurar en diferents fases:

  • Assessorament en l'adequació del local, inclosa la dotació de materials tant genèrics (mobiliari) com específics per a desenvolupar l'activitat (pissarra, màquines de cosir, estris de costura...)
  • Formació de les alumnes-monitores, per tal de dotar les dones participants de capacitats suficients per poder moure's en un entorn laboral i d'eines i coneixements per poder desenvolupar-se dins d'un procés d'inserció de barri, ajudant els veïns a solucionar petits arranjaments de peces de roba. Aquest període de formació és de 3 mesos.
  • Obertura del servei d'autoreparació, un cop realitzada la formació de les alumnes i seleccionades les que esdevindran monitores dins del local, aquestes atendran al públic, acompanyant-lo en tot moment a fer els autoarranjaments.
  • Seguiment i coordinació de l'activitat des de la fase inicial, participant en la fase de disseny i modelatge del programa, valorant el funcionament del dia a dia en el local, participant de les reunions de seguiment, elaborant informes mensuals i la memòria final de funcionament. 

El Casal dels Infants del Raval va inaugurar el dimecres 30 de gener a les 11 h el "Tot a punt", al local de l'associació al número 22 del carrer de la Reina Amàlia de Barcelona i a partir de l'11 de febrer, dia d'obertura al públic, ajudaran tothom qui ho vulgui a arranjar peces de roba malmeses. El servei obrirà als matins els dilluns i els dimecres (de 10 h a 13 h ) i a les tardes els dimarts i els dimecres (de 17.30 h a 19.30 h).

El "Tot a punt" ha estat creat amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa, i vol ser un espai de trobada i suport mutu per al veïnat del barri que sensibilitzi sobre la importància del reaprofitament. Així, el servei vol reivindicar una alternativa de consum solidària, que augmenti la capacitat d'estalvi de les famílies i que disminueixi l'impacte sobre el medi ambient.