Catalunya | Eficiència energètica en edificis

Nova Estratègia Catalana de Renovació Energètica d'Edificis.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, va presentar el passat 7 de novembre la Estratègia Catalana de Renovació Energètica d'Edificis, estratègia que s'emmarca en el projecte europeu MARIE (2011-2014) i en la implementació a Catalunya de la Directiva Europea d'eficiència Energètica.
 
L'objectiu és incentivar els propietaris dels 1,2 milions d'edificis de Catalunya, tant d'usos residencials com terciaris, a millorar la seva qualitat energètica recolzant l'estalvi econòmic i les condicions d'habitabilitat. Una de les finalitats és que l'any 2020 s'hagi reduït el consum estimat d'energia del parc d'habitatges i edificis en un 14,4%, amb un estalvi de 800 milions d'euros, i hagin baixat un 22% les emissions de CO2.
 
Per aconseguir-ho, s'impulsaran 120 grans projectes de renovació energètica amb una inversió de més de 1.400 milions i la creació de 14.000 llocs de treball associats. Un total de 76 entitats, des d'universitats, col·legis professionals, ajuntaments i associacions empresarials del sector de la construcció han signat la seva adhesió a l'Estratègia. Durant 2014 s'ha impulsat un primer grup de 13 projectes denominats "tractors" ja que tenen la capacitat de generar noves actuacions similars.
 
D'aquest primer grup de projectes cal destacar els següents:
  • Millora de la gestió energètica en edificis d'habitatges socials. L'objectiu és reduir la factura energètica de l'inquilí d'habitatge social. Té dues línies principals d'actuació: la primera busca millorar l'eficiència de les plaques solars tèrmiques per a aigua calenta sanitària i aconseguir estalvi mitjà del 40% en la factura de gas natural als inquilins. La segona línia millorarà la contractació de comptadors i potències, així com en la il·luminació de les escales. Amb aquesta iniciativa les comunitats de propietaris estalviaran fins a un 80% de la seva factura energètica.
  • Renovació energètica d'edificis d'habitatge plurifamiliars amb sistemes centralitzats de calefacció. Aposta per la renovació de sales de calderes centralitzades de 50 edificis per equips de major rendiment i / o la substitució de combustibles contaminants i ineficients per gas natural. Es complementarà amb altres mesures com la facturació individualitzada per a cada habitatge. Si la comunitat de propietaris ho decideix es faria la renovació arquitectònica de la pell de l'edifici finançant les actuacions a través de la factura energètica de cada habitatge.
  • Programa calderes de biomassa. Consisteix en la substitució de 150 calderes de gasoil per altres de biomassa en edificis i equipaments municipals de Catalunya.
 

Estrategia Catalana de Renovación Energética de Edificios

L'Estratègia Catalana de Renovació Energètica d'Edificis ha posat en marxa cinc accions estratègiques orientades a superar alguns dels obstacles que es troba el mercat de la renovació dels edificis:
  1. Construir un sistema d'informació que permetrà visualitzar d'una manera automàtica i objectiva els avenços en els processos de renovació energètica d'edificis. A finals de 2015 aquest sistema serà operatiu pels edificis de la Generalitat i permetrà observar l'acció dels departaments i empreses públiques per reduir el consum d'energia en els edificis.
  2. Capacitació de perfils professionals i implicació dels propietaris. Durant 2014 s'han realitzat cursos pràctics per formar en gestió energètica d'edificis d'oficines de més de 60 professionals.
  3. Fomentar la competitivitat dels productes i serveis de renovació energètica. Una aplicació permetrà consultar els casos d'èxit en renovació energètica d'edificis, així com els productes i serveis utilitzats en cada cas.
  4. S'ha constituït un Comitè Executiu de l'Estratègia que vetllarà pel desenvolupament i assoliment d'objectius, i la Comissió Interdepartamental que permetrà aplicar mesures de renovació en els edificis que utilitza el Govern.
  5. Millorar el model de finançament de la renovació energètica d'edificis. Aquesta última acció treballa en dues línies principals, la de generar projectes tractor com a base d'un programa d'inversions i la construcció d'un nou model de finançament, que ha de seguir els ritmes que marquen els diferents programes i iniciatives financeres de la Unió Europea.

 

EspaiZero, primeres oficines 100% autosuficients energèticament.
El conseller Vila va presentar l'Estratègia Catalana durant una visita a les oficines de l'empresa d'Olot watts Innova, el primer centre de treball 100% autosuficient energèticament d'Espanya. L'autosuficiència energètica de les seves noves oficines a Olot s'ha aconseguit aplicant diverses solucions constructives i d'instal·lacions, i satisfent la demanda energètica amb equips propis.
Algunes d'aquestes solucions constructives són l'orientació de l'edifici al sud per aprofitar la radiació solar, la incorporació de vidres especials de baixa conductivitat tèrmica o l'aprofitament de la llum natural. Aïllar les façanes i instal·lar sistemes que aprofitin la diferència de temperatura entre els soterranis de l'edifici i l'ambient exterior. El sistema s'adapta a les circumstàncies climàtiques de cada moment.
L'energia per posar en marxa els equipaments prové de les plaques fotovoltaiques del sostre de l'edifici que s'acumula en bateries elèctriques i generen energia necessària per cobrir la demanda. L'empresa disposa d'un vidre fotovoltaic integrat que genera energia suficient per a la producció d'aigua calenta sanitària. L'edifici compta amb pous geotèrmics que alimenten una bomba de calor d'alta eficiència per a la producció de fred i calor.
 
(Font: Agència de l'Habitatge de Catalunya)
 
Veure Acord de Govern Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica d'Edificis
 
Veure més notícies