Curs d'Auditoria Interna mediambiental

Dirigit a Responsables de Medi Ambient, l'objectiu principal del curs és formar els assistents en els principis bàsics de l'auditoria ambiental d'acord amb les normes internacionals ISO 14001, així com els requisits i principals aspectes a tenir en compte de cara a una auditoria del sistema de gestió ambiental.

Contingut:

  • Requisits que ha de complir una auditoria interna segons ISO 14001: 2015.
  • Com preparar una auditoria interna.
  • Realització d'una auditoria interna. Tècniques d'auditoria.
  • Requisits que ha de complir un auditor intern d'un sistema de gestió ambiental.
  • Principals aspectes a tenir en compte en l'auditoria d'un sistema de gestió ambiental.

Desenvolupament:

Horari: 9:30 a 13: 30h.
Lloc: Pg. Sant Joan 183-185, entl 3a. 08037 Barcelona.
Data: divendres, 1 de juny de 2018.
Preu: 150,00 €

Places limitades. Curs subvencionable a través d'Fundae.

Full d'Inscripció pdf