Curs d'obligacions i requisits ambientals de la indústria

Dirigit a Tècnics i Responsables de Medi Ambient d'Indústries, l'objectiu d'aquest curs és el reciclatge i l'actualització dins del àmbit industrial i permet, en una sola jornada, donar les claus i les eines necessàries per dur a terme una bona gestió ambiental a la indústria complint amb els requisits legals de cara a l'administració.

En aquesta jornada es tracten els següents punts:

  • Gestió Ambiental en Activitats Industrials.
  • Minimització de Residus: Pla de minimització de residus especials. Nou Decret 152/2017. RD 180/2015
  • Declaració Anual de Residus Industrials (DARI/DARIG).
  • Declaració d'envasos. Pla de Prevenció de residus d'envasos. (DAE, PEP)
  • Pla de Gestió de Dissolvents.
  • Declaració d'ús i contaminació de l'aigua (DUCA).
  • Adequació a la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats.
  • Sòls contaminats. IPS
  • Principals obligacions en matèria d'atmosfera. Registre d'Emissions i Transferència de Contaminants (E-PRTR)
  • Responsabilitats legals de la Direcció.

 

Veure programa pdf

Full d'inscripció pdf