Economia circular | Ajuts

Subvencions de l'ARC a empreses privades, destinades al foment de l'economia circular. (fins 16 de juliol 2018)


El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) convoca ajuts per un total de 830.000 € per fomentar l'economia circular.

Els ajuts són un instrument de l'ARC per facilitar a les empreses, sobretot a les petites i mitjanes, per millorar el seu comportament ambiental en matèria de prevenció i gestió de residus i accelerar la transició cap a models de producció i consum més circulars. S'emmarquen en l'àmbit de les actuacions impulsades per la Generalitat per assolir aquests objectius i comporta la continuïtat d'actuacions de foment ja iniciades. 

En concret, es finançaran actuacions d'estudis d'obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis lligats a l'economia circular, i projectes d'implementació en el mercat de productes i serveis que accelerin l'economia circular i que promoguin una prevenció de residus.

Els ajuts oferts poden finançar fins el 75% dels costos del projecte amb un màxim de 30.000 € per projecte.

Les empreses privades i agrupacions d'empreses privades que tinguin almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya poden presentar projectes d'implementació en el mercat (classe A) o projectes de desenvolupament i proves pilot (classe B) de les categories següents:

  1. Ecodisseny de productes o serveis que promogui  una major eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua al llarg del cicle de vida, a excepció dels projectes que se centren exclusivament en la reducció de residus en l'etapa de fabricació, els quals són objecte de l'Ordre de subvenció per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. Cal que el projecte inclogui l'execució d'una anàlisi amb enfocament de cicle de vida del producte o servei, tret que en la sol·licitud es pugui acreditar que ja ha estat realitzada. Exemples: productes desmaterialitzats, multifuncionals, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reciclables, modulars i actualitzables, etc.
  2. Nous models de negoci que afavoreixin l'eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.)
  3. Reutilització i reparació de productes.
  4. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d'aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).
  5. Remanufactura.
  6. Simbiosi industrial que promogui l'eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua.
  7. Noves aplicacions de materials reciclats.
  8. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s'estan valoritzant, o que augmentin el rendiment i/o la qualitat d'operacions existents de valorització de residus de tercers.
  9. Mineria d'abocadors per a la recuperació de materials.

El termini per a la presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria és fins el 16 de juliol de 2018.

 

Veure Resolució TES 955/2018pdf

Veure Resolució TES 851/2018pdf

Veure més notícies +