EMAS | Nova guia per a aconseguir la certificació

La Comissió Europea ha elaborat una guia d'usuari per aconseguir la certificació EMAS pas a pas.

Beneficios de la implementación del EMAS

En general, els sistemes de gestió mediambiental, com l'EMAS, ajuden les organitzacions a millorar l'eficiència dels seus recursos, reduir riscos i donar exemple amb la declaració pública de bones pràctiques. Els costos d'implementació del sistema queden compensats amb escreix pels estalvis que genera. En el gràfic adjunt es poden observar els beneficis de la implementació de l'EMAS.

La Guia mostra els principals elements i els passos més importants que han de donar les organitzacions que vulguin participar en el sistema EMAS. En ella s'explica, pas a pas, el procediment a seguir per aconseguir la certificació, la planificació, així com els continguts que ha de disposar la Declaració Mediambiental que les organitzacions han de presentar anualment.

La Guia de l'usuari de l'EMAS s'ha redactat d'acord amb el que estipula l'article 46, apartat 5, del Reglament de l'EMAS. L'objectiu del present document és el de proporcionar un assessorament clar i simple a les organitzacions interessades en l'EMAS.

La seva finalitat és augmentar l'acceptació general de l'EMAS facilitant l'entrada de les organitzacions en el sistema de gestió. També és important tenir present l'objectiu general de la reglamentació europea, a saber, harmonitzar la implementació en tots els Estats membres i crear un marc legislatiu comú.

 
Programa general d'implementació de l'EMAS:

Anàlisi mediambiental: és el primer pas per a una correcta implementació de l'EMAS consisteix a realitzar una anàlisi exhaustiva de l'estructura i les activitats internes de l'organització. L'objectiu és identificar els aspectes mediambientals associats als impactes ambientals. Aquesta és la base per establir un sistema de gestió ambiental formal.

Sistema de gestió mediambiental: l'organització ha de definir i documentar l'alcande del seu sistema de gestió ambiental (la part del sistema general de gestió que inclou l'estructura organitzativa, les activitats de planificació, les responsabilitats, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos per desenvolupar, aplicar, aconseguir, revisar i mantenir la política mediambiental i gestionar els aspectes mediambientals).

Cada centre que es vulgui inscriure a l'EMAS ha de complir tots els requisits de l'EMAS. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Veure guia d'usuari EMAS pdf

Veure més notícies +