Nou R.D. | Etiqueta Ecològica

El Govern aprova una nova regulació per a l'aplicació de l'Etiqueta Ecològica de la UE


L'Etiqueta Ecològica constitueix un instrument voluntari d'ajuda als consumidors i empreses per millorar la seva actuació ambiental.

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del Ministeri d'Agricultura, alimentació i Medi Ambient, un Reial Decret pel qual s'estableixen les normes per a la aplicació de l'Etiqueta Ecològica de la Unió Europea. La nova normativa introdueix les modificacions necessàries per aplicar el Reglament comunitari.

Creada l'any 1992, l'Etiqueta Ecològica Europea (EEE) constitueix una part important de la política comunitària d'instruments voluntaris , d'ajuda a les empreses i als consumidors per millorar la seva actuació ambiental. seu objectiu és promoure productes que puguin reduir els efectes ambientals adversos , en comparació amb altres de la seva mateixa categoria, de manera que contribueixin així a un ús eficaç dels recursos ia un elevat nivell de protecció del medi ambient.

Espanya és un dels principals països europeus en matèria de concessió d'etiquetes ecològiques, amb més de 142 llicències concedides fins al desembre de 2012.

Entre les novetats que s'inclouen en el Reial Decret, es troben:

  • L'ampliació de les possibilitats de la seva utilització , per evitar la proliferació de sistemes nacionals d'etiquetatge ecològic.
  • La substitució de l'ús de substàncies químiques per altres més segures , sempre que sigui possible.
  • Es simplifica el sistema i es redueixen les càrregues administratives , racionalitzant els procediments d'avaluació.
  • Es coordina el sistema europeu amb els sistemes estatals mitjançant l'intercanvi d'informació i experiències.
  • S'impulsa també la promoció de l'etiqueta ecològica mitjançant el foment de la seva adopció per les pimes, mitjançant  campanyes de sensibilització, informació i educació específiques adreçades als consumidors.
  • S'estableix el cobrament d'un cànon de sol·licitud per la concessió de l'etiqueta ecològica , tal com estableix el Reglament europeu, que haurà de ser gestionat per les comunitats autònomes, i deixa a la discrecionalitat d'aquestes la possibilitat d'exigir un cànon anual per l'ús de l'etiqueta.

 

Veure més notícies veure veure