Nova ISO 14001:2015 !

Les modificacions suposen un canvi estructural i la incorporació de nous conceptes. (15/9/2015)


La nova Norma ISO 14001: 2015, publicada el 15 de setembre de 2015, assegura a les organitzacions la completa integració de la gestió ambiental amb les estratègies de negoci, i s'ha desenvolupat per optimitzar el rendiment del Sistema de Gestió Ambiental. Les modificacions en la nova ISO 14001:2015 suposen un canvi estructural i la incorporació de nous conceptes.

La nova norma incorpora conceptes de responsabilitat social i desenvolupament sostenible, té en compte a les parts interessades, reforça la necessitat de complir amb els requisits legals i altres requisits, introdueix els conceptes de riscos i cicle de vida, enforteix el concepte de lideratge o amplia el concepte de millora contínua entre d'altres. Resumint, integra una sèrie de canvis que es necessiten conèixer i aprendre a implementar.
 
Diferències estructurals i ISO 14001: 2004 i ISO 14001:2015

nova estructura iso 14001 2015

Novetats incorporades a la nova versió de la norma ISO 14001: 2015
Actualment, la Norma ISO 14001 sobre Sistemes de Gestió Ambiental, es troba en procés de canvi, pretenent donar una major i millor resposta a les preocupacions i expectatives de les parts interessades pel que fa a desenvolupament sostenible, transparència, control de la contaminació de l'ambient i l'ús ineficient de recursos, gestió de residus generats, el canvi climàtic i la degradació dels ecosistemes i la biodiversitat.

Integra la gestió ambiental en la gestió estratègica
Incorporant com a punt de partida l'anàlisi prèvia d'amenaces i oportunitats de l'organització per poder identificar aquells aspectes ambientals que tenen el potencial de causar un impacte ambiental advers o beneficiós, i amb això donar suport a la consecució de resultats estratègics de l'organització, apropant-se a criteris d'excel·lència segons EFQM.

Sorgeix el terme d'informació documentada en la versió ISO 14001: 2015
Que substituirà el de documents i registres indicats en la versió anterior, pretenent donar més un alt valor a la informació disponible dins de l'organització que donin suport a un correcte acompliment ambiental i no tant la creació d'una estructura documental, de vegades complexa i poc adaptada a l'organització.

Dóna més importància a l'evidència de la millora del comportament ambiental de les organitzacions
Mitjançant la selecció d'indicadors clau que permetin mesurar l'assoliment dels objectius i els processos de la cadena de valor, assegurant que tant en condicions normals com d'emergència potencial es pot disposar de la informació necessària que permeti conèixer el correcte acompliment ambiental de l'organització.

Considera l'impacte ambiental en tot el cicle de vida
Abastant les necessitats d'anàlisi i avaluació d'aspectes ambientals en totes les etapes que poden estar sota control o influència de l'organització, incloent des dels proveïdors de matèria primera o auxiliar, passant pels processos de l'organització, transport, l'ús i el tractament en finalitzar la vida del producte i / o servei.

Simplifica la documentació i la s'alinea amb la Norma ISO 9001:2015
És en aquest context en què es desenvolupa les novetats incorporades en l'esborrany ISO 14001: 2015, tenint com a objectiu una millora en la integració amb altres populars sistemes de gestió i en línia amb les novetats incorporades en l'esborrany de la recent ISO 9001: 2015. Partint en la seva definició d'una nova estructura i contingut que afavoreix la integració entre sistemes de gestió seguint l'estructura d'alt nivell descrita a l'annex SL., Comú a totes les noves normes de sistemes de gestió.
 
Amb la nova norma, serà més senzill per a les organitzacions incorporar el seu sistema de gestió ambiental en els processos de negoci i aconseguir una major participació de l'alta direcció. La transició de la norma ISO 14001: 2004 a la nova ISO 14001: 2015 serà una tasca que totes les organitzacions que es troben certificades hauran de realitzar fins a Setembre del 2018.

 

Veure més notícies +