Nova Llei 21/2013 d'avaluació ambiental

Inclou el control al fracking, el memoràndum del transvasament Tajo-Segura i obliga a considerar el canvi climàtic en l'avaluació ambiental.

La Llei, que en el seu conjunt ha estat rebutjada per tots els grups de l'oposició durant la seva tramitació parlamentària, estableix com a novetat que els estudis d'impacte ambiental han d'incorporar en la seva descripció tècnica "la perillositat sísmica natural o la perillositat sísmica induïda pel projecte", per evitar casos com el magatzem subterrani de gas natural Castor, emplaçat davant de les costes de Vinaròs (Castelló) i que va causar més de 300 tremolors al golf de València el passat mes de setembre.

A més, obliga que se sotmetin a un estudi d'impacte ambiental els projectes basats en "la realització de perforacions per a l'exploració, investigació o explotació d'hidrocarburs que requereixin la utilització de tècniques de fracturació hidràulica", conegudes també com fracking ( tècnica que utilitza productes químics per trencar les roques subterrànies en què es troba atrapat el gas).

Així mateix, tipifica com a infraccions administratives "molt greus" tècniques com el subministrament vaixell a vaixell o emmagatzematge de combustible en alta mar mitjançant l'ancoratge permanent de vaixells-tanc en les aigües compreses dins dels espais naturals protegit , conegut com bunkering (amb multes de entre 200001-2.000.000 d'euros).

La norma també regula la viabilitat dels projectes (ramaders, energètics, de construcció...) en funció dels seus impactes ambientals, busca reduir els terminis de tramitació d'expedients a entre 4 i 6 mesos de durada, enfront dels 3 i 4 anys de mitjana en l'actualitat .

La nova Llei d'avaluació ambiental introdueix l'obligació de tenir en consideració el canvi climàtic a l'avaluació ambiental per al que s'han d'utilitzar les informacions i les tècniques que estiguin disponibles en cada moment.

La llei inclou el memoràndum del transvasament Tajo-Segura, que ja ha estat signat pel Govern amb les cinc comunitats autònomes que depenen del Tajo (Castella-la Manxa, Comunitat de Madrid, Extremadura, Múrcia i Comunitat Valenciana), que dóna rang de llei al transvasament del Tajo al Segura i que culmina la planificació hidrològica del Tajo, Xúquer i Segura. Aquest document, durament criticat per l'oposició, eleva a 400 hectòmetres cúbics (pels 240 actuals) el nivell de reserva d'aigua que pot ser transvasada des de la capçalera d'aquest riu. L'acord proposa a més que s'estableixin mensualment els nivells de transvasament d'aigua des dels embassaments de la capçalera del Tajo (a Entrepeñas i Buendía) cap a les conques del Segura i del Guadiana, amb un màxim anual total de 650 hectòmetres cúbics en cada any hidrològic.


Veure nota de premsa del Ministeripdf

Veure text complet BOE pdf
Veure més notícies+