Programa LIFE | Convocatòria 2016

Convocatòria d'ajudes als programes de Medi ambient i d'Acció pel Clima de la Comissió Europea.
 
El dia 19 de maig de 2016 sepublicó la convocatòria 2016 del Programa LIFE 2016 de la Comissió Europea. La convocatòria comprèn les propostes de tots dos subprogrames: Medi Ambient i Acció pel Clima. El pressupost total per a aquesta convocatòria és de 337.536.184 €.


En el Subprograma de Medi Ambient, amb una dotació de 273.936.184 €, es cobriran les subvencions per a projectes Tradicionals, Preparatoris, Integrats i d'Assistència Tècnica. Almenys el 55% de l'assignació per medi ambient es dedicarà a projectes que contribueixin a la conservació de la natura i la biodiversitat.
 
En el Subprograma d'Acció pel Clima, dotat de 63.600.000 €, la convocatòria cobrirà les subvencions per a projectes Tradicionals, Integrats i d'Assistència Tècnica.
 
Les propostes podran ser presentades per persones jurídiques (entitats) registrades a la Unió Europea. Els sol·licitants podran classificar-se en tres tipus de beneficiaris:

  1. organismes públics,
  2. organitzacions privades comercials i
  3. organitzacions privades no comercials (incloses ONG).

 
Termini de sol·licitud:

  • Acció davant el Canvi Climàtic (Mitigació, Adaptació i Governança i Informació climàtiques): 2016.09.07
  • Medi Ambient i Recursos Eficiència: 2016.09.12
  • Naturalesa i Biodiversitat: 2016.09.15
  • Governança ambiental i Informació complementària: 2016.09.15

 

Veure més notícies +