Projectes CLIMA 2017

Obert el període de presentació de propostes per a Projectes Clima del Fons de Carboni per a una Economia Sostenible (FES-CO2). (Fins 15 maig)

 

Els Projectes Clima tenen l'objectiu d'evitar emissions en els sectors difusos, com el transport, el residencial, el dels residus, l'agricultura o la ramaderia.

fes CO2 Proyectos climaEl Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha obert la seva sisena convocatòria de Projectes Clima per seleccionar projectes de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle en els sectors difusos. D'aquesta manera es pretén donar suport i fomentar activitats baixes en carboni, el que permetrà al Fons de Carboni FES-CO2 a l'adquisició de les reduccions verificades d'emissions que generen els projectes seleccionats.

Aquests Projectes Clima van dirigits a la reducció de les emissions en els sectors difusos com el transport, el residencial, el dels residus, l'agricultura i ramaderia, els gasos fluorats o la indústria no subjecta al règim de comerç de drets d'emissió.
A partir d'ara, s'obre la fase de presentació de mostres d'interès, que finalitzarà el pròxim 15 de maig.

Les reduccions d'emissions adquirides mitjançant el FES-CO2 requeriran el compliment d'una sèrie de requisits, entre d'altres, els que estableix l'article 7 del RD 1494/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regula el Fons de Carboni per a a una Economia Sostenible:

  • Ser addicionals a les derivades de les normes sectorials establertes en la legislació vigent que els siguin aplicables.
  • Procedir d'instal·lacions i sectors no subjectes al règim de comerç de drets d'emissió.
  • Ser mesurables i verificables, de manera que tinguin reflex en l'inventari de gasos d'efecte hivernacle d'Espanya.
  • Seran calculades d'acord amb metodologies que haurà d'aprovar el Consell Rector.

 
Font: MAPAMA

Veure RD 1494/2011 pdf

Vegeu més notícies +