Projectes CLIMA 2018

El FES-CO2 obre la convocatòria de Projectes Clima per a seleccionar projectes en els sectors difusos. (fins 14 de maig)

 

Ja s'ha obert el període de presentació de propostes per a Projectes Clima del Fons de Carboni per a una Economia Sostenible (FES-CO2). D'aquesta manera es pretén donar suport i fomentar activitats baixes en carboni mitjançant l'adquisició de les reduccions verificaes d'emissions generades.

Els Projectes Clima són projectes de reducció d'emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle desenvolupats a Espanya. Promouts a través del FES-CO2, estan concebuts per a marcar un camí de transformació del sistema productiu espanyol cap a un model baix en carboni.

Los projectes han d'estar ubicats dins el territori estatal espayol i ser desenvolupats en el coneguts com a "sectors difusos" (no subjectes al règim europeu de comerç de drets d'emissió), com són el sector del transport, agricultura, residencial, residus, etc. No queda cobert sota aquest esquema el desenvolupament de projectes d'absorció d'emissions per embornals.

Les reduccions d'emissions adquirides a través del FES-CO2 requeriran el compliment d'una sèrie de requisits, entre d'altres, els establerts en l'article 7 del RD 1494/2011, de 24 d'octubre, pel que es regula el Fons de Carboni per a una Economia Sostenible:

  • Ser adicionals a les derivades de les normes sectorials establertes en la legislació vigent que resultin d'aplicació.
  • Procedir d'instal·lacions i sectors no subjectes al règim de comerç de drets d'emissió.
  • Ser mesurables i verificables, de manera que tinguin reflexe en l'inventari de gasos d'efecte hivernacle d'Espanya.
  • Seran calculades segons metodologies que ha d'aprovar el Consell Rector.
     

El termini de presentació de propostes de projectes finalitza el proper 14 de maig.

Veure convocatòria 2018

pdf

Veure RD 1494/2011 pdf

Veure més notícies +