R4R | Estrategies de reciclatge

El projecte Regions per al Reciclatge (R4R) permet la comparació real en actuacions en matèria de residus entre ciutats i territoris europeus.
 
R4R Regions for recycling
Regions per al Reciclatge (R4R) és un projecte europeu de 3 anys de durada, que finalitza aquest 2014, i que té l'objectiu de millorar les actuacions de reciclatge dels seus socis mitjançant les comparacions reals de material reciclat i l'aplicació de bones pràctiques. El R4R implica a 13 socis Europeus (entre els quals hi ha la Agència de Residus de Catalunya) que desitgin compartir i intercanviar les seves experiències sobre el reciclatge de residus urbans. Territoris locals i regionals europeus comparteixen el mateix marc i objectius, però, han dissenyat diferents sistemes de gestió de residus que porten a diferents interpretacions, el que fa molt útil la seva comparació.
 
Després de tres anys, el projecte R4R de les Regions per al Reciclatge ha definit una metodologia comuna que permet la comparació real de les actuacions en matèria de residus entre ciutats i territoris europeus, identificant, compartint i posant en pràctica bones pràctiques de recollida selectiva i reciclatge, així com una aplicació informàtica que reuneix tots aquests instruments.
 
El projecte R4R ha desenvolupat una metodologia que es basa en les quantitats de residus destinades a reciclatge (abreujada AT) i que aportarà un lloc més precisa per comparar diferents territoris d'Europa. La metodologia AT és compatible amb les exigències d'Eurostat i de l'EEA (Agència Europea de Medi Ambient) en termes de presentació d'informes i clarifica algunes qüestions de càlcul: fins a la data, la Comissió Europea ha autoritzat quatre mètodes de càlcul per informar de les ràtios de reciclatge de RSU, pel que qualsevol comparació real resulta impossible. Actualment es debat pel nou "paquet de mesures d'economia circular" proposat per la Comissió. La metodologia AT és una solució ja que ofereix un mètode de càlcul únic.
 
L'aplicació en línia R4R permet a les autoritats locals i regionals:
  • Comparar dades amb territoris de característiques similars (densitat de població, clima, marc socioeconòmic, etc.) seguint la mateixa metodologia.
  • Tenir accés a bones pràctiques que ajuden a aconseguir resultats significatius pel que fa a reciclatge.
  • Realitzar el seguiment al llarg del temps per avaluar l'evolució i les tendències.

Els socis del R4R han presentat unes 40 bones pràctiques i algunes d'elles inclouen instruments legals (crear polítiques de disposició i d'incineració), instruments econòmics (taxes o sistemes de pagament per pes o volum), instruments tècnics (utilització de punts nets fixos o mòbils o la recollida selectiva de fraccions específiques com els bioresidus, envasos o residus perillosos), i campanyes de comunicació dirigides a tots els ciutadans o sectors més concrets.

 
Els resultats del projecte van ser presentats durant la conferència final a Sofia i tant l'Agència de Residus de Catalunya com la de Flandes incloure l'AT en el conjunt d'indicadors utilitzats per mesurar les actuacions de reciclatge a les seves regions respectives.
 
Veure informe R4R novembre 2014
 
Veure més notícies