Residus industrials | Subvenció ARC

Ajuts per a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. 
 
RESOLUCIÓ TES/677/2017, de 20 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials, i se'n fa pública la convocatòria.(Fins 31 maig)
 

Aquesta línia de subvencions, dirigida a empreses i a agrupacions d'empreses i dotada amb un milió d'euros corresponent al pressupost de l'Agència de Residus de Catalunya, té com a objecte el foment de l'execució de projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials i projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials, tant per a la realització de projectes concrets com per a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental, evitant d'aquesta forma el destí final cap a l'abocador.
 
Actuacions subvencionables:
Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials. Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles que tinguin per objecte:
  • A1. La prevenció dels residus en el mateix procés productiu.
  • A2. La preparació per a la reutilització i el reciclatge dels residus generats per a la finalitat original o a l'economia general.
  • A3. La modificació de processos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera del procés.
Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials. Els projectes de recerca i desenvolupament (R+D) poden incloure la recerca industrial i el desenvolupament experimental:
  • B1. Projectes d'R+D per a la prevenció de residus i pel reciclatge en origen dels residus industrials, i per al disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de fabricació.
  • B2. Projectes d'R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius.
  • B3. Projectes d'R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats, o per la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés.
Aquests ajuts pretenen ser un instrument posat a l'abast de les empreses, de manera que permeti millorar el seu comportament ambiental en matèria de gestió de residus, dintre d'un marc en el qual els condicionants mediambientals requereixen, cada vegada més, una atenció prioritària. El termini de presentació de sol·licituds és fins el 31 de maig de 2017.

Veure Resolució TES 677/2017
 

Vegeu més notícies +