Residus industrials | Subvenció a empreses

Ajuts per a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials.

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) publica una línia de subvencions que té com a objecte el foment de l'execució de projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials i projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.

Projectes subvencionables:

Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrialsModificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles que tinguin per objecte:

  • A1. La prevenció dels residus en el mateix procés productiu.
  • A2. La preparació per a la reutilització i el reciclatge dels residus generats per a la finalitat original o a l'economia general.
  • A3. La modificació de processos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera del procés.

Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.
Els projectes de recerca i desenvolupament (R+D) poden incloure la recerca industrial i el desenvolupament experimental.

  • B1. Projectes d'R+D per a la prevenció de residus i pel reciclatge en origen dels residus industrials, i per al disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de fabricació.
  • B2. Projectes d'R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius.
  • B3. Projectes d'R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés.

Beneficiaris:

Poden optar a les subvencions les empreses i agrupacions d'empreses amb establiment operatiu a Catalunya. Addicionalment han de tenir el centre productiu objecte de l'actuació ubicat a Catalunya.
Poden sol·licitar les ajudes tant les microempreses, les pimes, com les mitjanes i grans empreses. (fins 4 setembre 2018)

 

Resolució TES/1472/2018 (convocatòria) pdf 

Resolució TES/953/2018 (bases reguladores) pdf

 

Llegir més notícies