Residus municipals | Subvenció ARC

Ajuts per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals.

 

RESOLUCIÓ TES/858/2017, de 19 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals. (Fins 26 juny)

La finalitat principal d’aquesta subvenció és fomentar la prevenció i la preparació per a la reutilització de residus municipals i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, i alhora donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent. Inclou projectes amb foment de la planificació d’actuacions de prevenció de residus municipals i la seva implantació, així com el desenvolupament d’activitats de preparació per a la reutilització de residus (PxR).

Actuacions subvencionables:
Són subvencionables les següents actuacions desenvolupades per ens locals:

a) L'elaboració o actualització de plans locals de prevenció (PLP) juntament amb la implantació d'almenys una actuació de prevenció i/o preparació per a la reutilització.
b) La implantació d'actuacions de prevenció previstes en PLP ja aprovats pels ens locals i vigents o en fase de redacció.
Les prioritats temàtiques de les actuacions de prevenció incloses en els PLP són:

I. La prevenció del malbaratament alimentari
II. El foment de la reutilització (R) d'objectes
III. L'elaboració d'estudis de pagament per generació (PxG) adreçats a la prevenció i la seva implantació.

c) El desenvolupament d'activitats de PxR de residus.

 

Les actuacions objecte de la subvenció han d'estar exclusivament centrades en la prevenció o en la preparació per a la reutilització de residus municipals, han d'estar clarament definides, tant des del punt de vista tècnic com econòmic. A més, les actuacions han d'estar expressament incloses en el PLP vigent i aprovat o en fase de redacció o actualització. Els missatges que s'hauran de difondre han d'incloure, com a mínim, els beneficis ambientals de la prevenció i la PxR dels residus.

Per altra banda, cal presentar un pressupost raonablement justificat i hauran de ser perfectament quantificables, avaluables i controlables tant en la fase de valoració com en la fase de seguiment.

Veure Resolució TES/858/2017 pdf

Veure Bases reguladores (Resolució TES/790/2017) pdf

Vegeu més notícies +