Responsabilitat mediambiental

Avenços en l'aplicació de la normativa: la Llei 11/2014, de 3 de juliol, modifica la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental.
 
El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) avança en l'aplicació de la normativa de responsabilitat mediambiental en la 8a reunió de la comissió tècnica de prevenció i reparació de danys mediambientals.
 
La directora general de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural, Guillermina Yanguas, va presidir el passat 24 de setembre la vuitena reunió de la Comissió Tècnica de Prevenció i Reparació de Danys Mediambientals celebrada al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
 
S'ha informat a les comunitats autònomes dels importants avenços duts a terme des de l'inici de la legislatura pel que fa a la modificació de la normativa de responsabilitat mediambiental
 
Comisión técnica de responsabilidad medioambiental
Aquesta Llei 11/2014, de 3 de juliol, modifica la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental. Així mateix, es troba en tramitació el Projecte de Reial Decret pel qual es modifica el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre. També s'ha presentat l'esborrany de projecte d'Ordre Ministerial per la qual s'ha d'establir la data a partir de la qual serà exigible la constitució de la garantia financera obligatòria per a les activitats de l'annex III de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental.
 
Aquest projecte d'Ordre Ministerial se sotmetrà a participació pública en les pròximes setmanes, després de l'entrada en vigor de la modificació del reglament de desenvolupament parcial de la llei que s'està tramitant.
 
Amb això es compleix el compromís del Govern de desenvolupar els mecanismes previstos en la legislació de responsabilitat mediambiental que, des de la publicació el 2007, no havien estat desenvolupats.
 
Ampliar la protecció ambiental
La directora ha destacat que la reforma de la normativa de responsabilitat mediambiental reforça els principis de prevenció i de "qui contamina, paga", i amplia la protecció del medi ambient, cobrint ara els possibles danys que es puguin produir a les aigües marines.
 
A més, queda garantit que la reparació dels danys mediambientals que es puguin produir siguin a càrrec de l'operador responsable, independentment de l'obligació o no de constituir garanties financeres, i es milloren les normes aplicables als procediments d'exigència de responsabilitat mediambiental.
També es redueixen càrregues administratives als operadors i se simplifiquen procediments a les administracions públiques. Durant aquesta reunió, Yanguas, ha presentat els treballs que s'estan desenvolupant des del punt de vista tècnic per part del Ministeri per ajudar en una aplicació més efectiva de la llei.
 
Constitució de Comitès
Es constitueixen els Comitès de Seguiment de les Estratègies Marines de les demarcacions Sud-Atlàntica i l'Estret i Alborán, comitès òrgans de cooperació entre el MAGRAMA i la Comunitat Autònoma d'Andalusia i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla per aplicar les estratègies marines en les seves àrees.
Se sumen al Comitè de Seguiment de la demarcació marina Noratlántica, que ja va ser constituït el 16 de setembre, per a la col·laboració amb les comunitats autònomes de Cantàbria, Astúries, Galícia i País Basc. Aquest mes d'octubre es constituiran els comitès de les demarcacions macaronèsica (Canàries) i la mediterrània Llevantí-Balear.
 
El director general per a la Sostenibilitat de la Costa i del Mar va repassar l'estat actual d'aplicació de les estratègies marines d'ambdues demarcacions, destacant la recent avaluació, per part de la Comissió Europea, de les primeres fases d'aplicació de la Directiva Marc sobre la estratègia Marina (2008/56 / CE), en la qual Espanya apareix com el millor país valorat dins la Mediterrània, i el segon en l'àmbit de l'Atlàntic.
 
La protecció del medi marí és una responsabilitat compartida, per això, la llei 41/2010, de protecció del medi marí, va establir la necessitat de constituir els Comitès de Seguiment de l'Estratègia Marina, com a òrgan de cooperació entre l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes.
 
La recent Ordre AAA / 705/2014, de 28 d'abril, va crear els cinc comitès de seguiment, un per cada demarcació marina espanyola: nord-atlàntica, Sud-Atlàntica, macaronèsica (Canàries) i les dues mediterrànies: Estret i Alborán i Llevantí-Balear.
 
(Font: Magrama)
Veure més notícies