UE | Polítiques ambientals prioritàries 2016

Queden establertes les prioritats de la presidència de la UE pel primer semestre de 2016.

 

politica ambiental UE 2016De l’1 de gener al 30 de juny d’enguany, els Països Baixos exerciran la Presidència del Consell de la Unió Europea. El seu mandat se centrarà en els temes que es consideren essencials per a la Unió Europea: la creació de creixement i ocupació a través de la innovació i l'avançament cap a una Unió que connecti amb els seus ciutadans.

La presidència té com a prioritats:

 • la migració i la seguretat internacional
 • l’estabilitat financera i la consolidació de la zona euro
 • una Europa innovadora i creadora d’ocupació
 • i unes polítiques climàtiques i energètiques sostenibles.

 

Pel que fa a la protecció del medi ambient, que inclou l'ús racional dels recursos i la protecció de la salut humana, així com les qüestions ambientals internacionals, com ara el canvi climàtic. Les prioritats se centraran en:

 • El seguiment de la Cimera del Clima de l'ONU (COP21), celebrada a París el desembre de 2015.
 • Avançar en la reforma del Sistema de Comerç d'Emissions (ETS), l’objectiu del qual és reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
 • El desplegament del Paquet d’economia circular, que inclou un pla d'acció i les propostes legislatives sobre residus revisades. L’objectiu és fer un debat sobre les polítiques d’economia circular, les conclusions del qual s’incloguin en la resolució del Consell dels Ministres de Medi ambient del juny. L’economia verda és també un tema prioritari en el Consell de Competitivitat.
 • Tirar endavant la iniciativa "Fer que funcioni”, dirigida a aconseguir una legislació ambiental de la UE més coherent i eficaç i a reduir la burocràcia en el dret ambiental.
 • La Directiva sobre sostres nacionals d'emissió (CNE) per als contaminants de l'aire per al 2030.
 • Implementació a Europa dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 • Innovació en la tecnologia i la política per al transport intel·ligent i verd.

Des del de gener de 2015, la Comissió Europea ha estat avaluant les directives d’aus i d’hàbitats, pel que fa a la seva eficàcia, i si les accions empreses són proporcionals als objectius que es volen assolir.

En aquest sentit, la Presidència dels Països Baixos organitzarà una conferència internacional sobre el futur de les polítiques de conservació de la natura, en què els representants dels governs dels Estats membres, les organitzacions de conservació, el sector privat i altres parts interessades podran discutir els obstacles que troben en l’implementació d’aquestes polítiques.

 

Veure més notícies +