campanyes foment recollida selectiva

Recollida selectiva de la fracció orgànica (FORM)

A sm donem suport als ens locals que aposten pel reciclatge dels residus orgànics, oferint la nostra col·laboració en totes les etapes de la implantació del contenidor marró, des de programes d'activitats i tallers sensibilitzadors fins a la difusió del servei porta a porta. 

adaptació de sistemes de gestió

Adaptació de Sistemes de Gestió a la versió 2015

Al setembre de 2018, els sistemes de gestió de qualitat i medi ambient que pretenguin mantenir en vigor els seus certificats, hauran d'haver-se adaptat al cumpliment dels requisits establerts a les normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, mitjançant un procés d'auditoria.

caracterització de residus

Caracterització de residus

Una de les claus per gestionar correctament els residus és identificar la seva tipologia i composició. Amb la caracterització en planta (tipificació, selecció, separació i pesat) obtenim informació dels nivells d'impropis en els residus recollits, necessària per a futures actuacions de millora.

Nou sistema de recollida selectiva "Porta a porta" a Sarrià, pionera a Barcelona.

 

Es tracta d’un sistema pioner a la ciutat de Barcelona, que suposa una millora de la qualitat de l’espai públic per als veïns: Més espai públic lliure com a conseqüència de la retirada dels contenidors del carrer, millora del mobiliari urbà per la instal·lació de papereres noves amb tapa per als residus de petit format, carrers i places més netes, millora de la qualitat dels residus recollits en totes les fraccions i, en especial, els que provenen de la matèria orgànica (reducció d’impropis) i també millora de la qualitat de l’aire així com de la disminució dels nivells de soroll.

sm col·labora activament en aquesta campanya Porta a Porta que lidera l'estratègia de Residu Zero a la ciutat, organitzant les sessions informatives i de participació, i aportant els coneixements i l'experiència dels informadors ambientals necessaris per tal de fomentar la participació de la ciutadania. A més, dins la campanya de comunicació, es distribuirà el material necessari com els cubells d’orgànica, bosses d’escombraries, material divulgatiu (guia i imant) i es realitzarà una campanya porta a porta explicant als ciutadans el nou sistema.