campanyes foment recollida selectiva

Recollida selectiva de la fracció orgànica (FORM)

A sm donem suport als ens locals que aposten pel reciclatge dels residus orgànics, oferint la nostra col·laboració en totes les etapes de la implantació del contenidor marró, des de programes d'activitats i tallers sensibilitzadors fins a la difusió del servei porta a porta.

Jornada d'actualització de normes ISO

Jornada gratuïta informativa adreçada a tots aquells responsables de qualitat i medi ambient interessats a conèixer com afrontar la transició o implantació de les normes ISO 9001 i/o ISO 14001 amb les versions 2015.
Barcelona, 27 d'abril de 2018.
Places limitades.

caracterització residus

Caracterització de residus

Mitjançant la inspecció i el control de la qualitat dels residus, podem conèixer la composició i els nivells d'impropis dels residus recollits, per a considerar futures actuacions de millora de la recollida selectiva a nivell de sensibilització, canvi de model de recollida en origen o tipus de gestió a realitzar.

Nou sistema de recollida selectiva "Porta a porta" a Sarrià, pionera a Barcelona.

Es tracta d’un sistema pioner a la ciutat de Barcelona, que suposa una millora de la qualitat de l’espai públic per als veïns: Més espai públic lliure com a conseqüència de la retirada dels contenidors del carrer, millora del mobiliari urbà per la instal·lació de papereres noves amb tapa per als residus de petit format, carrers i places més netes, millora de la qualitat dels residus recollits en totes les fraccions i, en especial, els que provenen de la matèria orgànica (reducció d’impropis) i també millora de la qualitat de l’aire així com de la disminució dels nivells de soroll.

sm col·labora activament en aquesta campanya Porta a Porta que lidera l'estratègia de Residu Zero a la ciutat, organitzant les sessions informatives i de participació, i aportant els coneixements i l'experiència dels informadors ambientals necessaris per tal de fomentar la participació de la ciutadania. A més, dins la campanya de comunicació, es distribuirà el material necessari com els cubells d’orgànica, bosses d’escombraries, material divulgatiu i es realitzaran les visites porta a porta explicant als ciutadans el nou sistema.