AJ. SARAGOSSA | Recollida separada de matèria orgànica

Arriba el contenidor marró a Saragossa per a la recollida selectiva de residus orgànics.


L'Ajuntament de Saragossa comença a recollir de forma separada els residus orgànics al barri de l'ACTUR-Rei Fernando i posteriorment a la Zona Centre. Es tracta d'una prova pilot amb l'objectiu d'estendre aquest tipus de recollida al conjunt de la ciutat en un futur. La recollida separada dels residus orgànics és una aposta molt important de l'Ajuntament per aconseguir que Saragossa sigui una ciutat més sostenible i responsable amb els residus que produeix.

Els residus orgànics comprenen, fonamentalment, restes de menjar, plantes, suros i paper de cuina.

L'Ajuntament ha confiat en sm per al desenvolupament de la campanya de comunicació i sensibilització ciutadana en les experiències pilot i l'equip tècnic de sm, format per un coordinador, un ajudant de coordinació, un encarregat de logística i un grup d'educadors ambientals fan les tasques de comunicació directa i de proximitat, fent entrega de la clau del contenidor, d'un cub de 10L per als residus orgànics i del material i la informació necessària per separar correctament els residus orgànics.

sm també s'ha fet càrrec del disseny i conceptualització de la campanya pel que fa a concepte creatiu i desenvolupament de la línia gràfica adaptant els materials divulgatius i publicitaris de la campanya als diferents suports.

¡Dale al marrón!, la campanya informativa sobre la recollida selectiva de matèria orgànica ha començat ja al barri de l'Actur. La campanya té dos eixos: la informació de servei públic, per explicar als veïns i veïnes quin tipus de residus han d'anar al contenidor marró i quines haurien de seguir dipositant-se en la resta. I la sensibilització, per tal de conscienciar sobre la importància d'incorporar els residus orgànics a la recollida selectiva a una estratègia global de fer de Saragossa una ciutat més sostenible.

La brossa orgànica suposa el 40% dels residus que generem a les nostres llars. Separar-la de forma correcta permet recuperar recursos i aprofitar-los per a l'obtenció d'energia i compost.

La normativa europea estableix que en els propers anys s'han de recollir separadament els bioresidus per alcalzar els objectius de reciclatge. O el que és el mateix, cal reduir les escombraries biodegradable que arriba als abocadors.

Recollint la matèria orgànica de manera separada reduïm l'impacte ambiental, disminuint els gasos d'efecte hivernacle i la contaminació de les aigües. A Saragossa, aquests residus seran transformats en compost que fertilitzarà la nostra horta i els boscos.

La recollida selectiva de residus orgànics en el ACTUR-Rei Fernando començarà a funcionar el 9 de juliol.

Aquestes restes han de separar-se en una bossa diferent i dipositar-se en un nou cinquè contenidor la tapa serà de color marró i que funcionarà amb clau.

L'Ajuntament de Saragossa instal·larà 127 contenidors a la via pública en aquesta zona de l'Actur que prestaran servei a uns 50.000 veïns de l'àrea que comprèn des de l'avinguda José Atarés, Quart Cinturó, avinguda Vall de Broto i fins als blocs de Kasan. Els contenidors domèstics de 10 litres es distribuiran entre les llars de l'Actur, i es calcula que es podrien repartir entre 10.000 i 15.000 dels 20.000 que s'han fabricat i dels quals una part es podria destinar a districte Centre que serà una altra de les primeres zones d'implantació del contenidor marró. Per dipositar la matèria orgànica els veïns han d'utilitzar una clau per obrir-lo que poden adquirir en aquests punts informatius, on també els lliuren un imant de nevera informatiu.

Per tal de resoldre dubtes, animar a la seva utilització i aportar tota la informació necessària als veïns del barri, s'instal·len dos punts informatius, cadascun dels quals està atès per dos educadors ambientals. Estan situats a l'entrada dels centres comercials de Gran Casa i Carrefour i funcionen entre el 22 de juny i el 28 de juliol i entre el 4 i el 15 de setembre. L'horari d'aquests punts informatius és de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 i els dissabtes de 9.30 a 14.30 hores.