Ajuts | Projectes Clima

Oberta la convocatòria 2014 per a la selecció de projectes per a la reducció d'emissions de CO2 en sectors no subjectes al comerç de drets d'emissió. (Fins 15/3/14)

El 15 de febrer de 2014 el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient obre la convocatòria 2014 per a la selecció de projectes clima, referida a projectes de reducció d'emissions de CO2 a Espanya en sectors difusos, les reduccions d'emissions són adquirides sota el fons de carboni FES-CO2. Els sectors difusos són aquells que no estan subjectes al comerç de drets d'emissió i que representen el 60% de les nostres emissions (residencial, transport, residus). D'aquesta manera es pretén donar suport i fomentar activitats baixes en carboni mitjançant l'adquisició de les reduccions verificades d'emissions generades.

La convocatòria està oberta a propostes d'empreses, entitats públiques, ONGs, associacions... sense cap limitació a la participació a cap subjecte.

Els projectes elegibles han d'estar ubicats a Espanya i ser desenvolupats en instal·lacions i sectors no subjectes al règim de comerç de drets d'emissió. No quedarà cobert sota aquest esquema el desenvolupament de projectes d'absorció d'emissions per embornals. A més, les reduccions d'emissions adquirides a través de l' FES-CO2 requeriran el compliment d'una sèrie de requisits, entre altres, els que estableix l'article 7 del RD 1494/2011. Un projecte clima pot ser tant una nova construcció com un projecte existent que millora. En ambdós casos cal que el projecte compleixi amb els requisits establerts en la convocatòria.

La selecció de projectes es realitzarà tenint en compte els criteris recollits en el RD 1494/2011 i els indicats en el document de pautes per a la presentació de propostes. Entre d'altres, es consideraran els següents aspectes:

  • eficiència econòmica o cost d'abatiment,
  • potencial de reducció d'emissions,
  • sostenibilitat financera en el llarg termini,
  • addicionalitat,
  • beneficis econòmics, ambientals i socials associats
  • capacitat de reflex en l'inventari.

Els projectes clima poden ser projectes d'energies renovables, estalvi i eficiència energètica, reducció d'emissions, tractament de residus, etc. No queda cobert sota aquest esquema el desenvolupament de projectes d'absorció d'emissions per embornals. Alguns exemples de projectes són: Producció de calor mitjançant energies renovables, Substitució de forns i calderes, renovació d'edificis, Canvis de models de transport, Digestors, Usos de biogàs, biocombustibles o combustibles amb baixa emissió de CO2 per km, etc

A sm podem ajudar-los a elaborar els documents necessaris (PIN i PD), imprescindibles per a la presentació de projectes a la Convocatòria. Si té un projecte de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) i necessita finançament, els Projectes Clima poden ajudar a impulsar-lo. No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per presentar-lo a la Convocatòria de 2014 (abans del 15 de març).

 Veure RD 1494/2011

pdf

Veure pautes per a la presentació de projectes pdf

Veure model Document PIN

Veure més notícies +