Ajuts UE | Projectes R+D

Convocatòria per a la presentació de projectes de R+D cofinançats pel EEA-Grants/Programa de Ciència i Tecnologia en Medi Ambient i Canvi Climàtic. (Fins el 4 d'octubre)

 

Convocatòria per a la presentació de Projectes de R + D cofinançats pel mecanisme financer de l'espai econòmic europeu ( EEA - Grants ) dins el programa de Ciència i Tecnologia en Medi Ambient i Canvi Climàtic.
 
Projectes elegibles.

L'objecte de la present convocatòria és el finançament de projectes d' R+D amb l'objectiu d'obtenir productes, processos o serveis nous o significativament millorats en les àrees temàtiques d'energies renovables, eficiència energètica, tecnologies mediambientals i canvi climàtic.

Els projectes elegibles han de mostrar un aspecte tecnològic diferencial sobre les tecnologies existents al mercat en l'àmbit d'aquestes àrees temàtiques. Els projectes poden comprendre tant activitats d'investigació industrial com de desenvolupament experimental.

Els projectes podran ser individuals o en cooperació (nacional o internacional). Es valorarà positivament la col·laboració amb entitats, públiques o privades, de Noruega, Islàndia i Liechtenstein (Països Donants).

Sol·licitants.

Empreses establertes a Espanya encarregades de l'inici, preparació i desenvolupament d'un projecte d' R+D2. En el cas de projectes en col·laboració entre empreses espanyoles, es requereix la formalització d'una Agrupació d'Interès Econòmic (AIE) o consorci regit per un acord privat de col·laboració, constituït per, com a mínim, dues empreses autònomes.

En el cas de projectes en col·laboració amb entitats dels Estats Donants EEA (Noruega, Islàndia, Liechtenstein), aquestes entitats podran actuar com a proveïdors dels promotors del projecte (empreses beneficiàries de l'ajut), com a socis d'un projecte en col·laboració o com socis per a la futura explotació dels resultats. En els dos últims casos, el Programa no finançarà les despeses de les entitats dels Estats Donants EEA.
 
La presentació de les sol·licituds es podrà realitzar fins el 4 d'octubre de 2013, a les 12:00 hores del migdia, hora peninsular .
 
Bases de la Convocatòria pdf
 
Veure més notícies +