Campanya per al reciclatge d'oli industrial

SIGAUS emprèn una nova campanya on-line per fomentar el reciclatge de l'oli industrial usat.

 

El Sistema Integrat de Gestió d'Olis Usats (SIGAUS) ha emprès una campanya on-line amb l'objectiu de fomentar el reciclatge d'oli industrial ja utilitzat.

El propòsit d'aquesta campanya és la divulgació dels beneficis ambientals que s'obtenen en reciclar d'una manera correcta i regulada l'oli utilitzat per evitar el fort impacte que té aquest producte en el medi ambient.

La campanya, sota el nom de Grand Prix Sigaus, guia l'usuari a través del cicle complet de la gestió de l'oli, aportant coneixements a través de jocs d'habilitat i de conceptes generals. A més, els usuaris poden contribuir a la plantació de la cambra bosc Sigaus i participen en el sorteig dels 4000 premis que hi ha en joc.

El projecte del quart bosc de Sigaus consisteix en una parcel·la de 32.550m situada al municipi de Coslada on es plantaran un total de 1000 pins blancs, espècie considerada com la que té més capacitat d'absorció de CO2 quan arriba a l'edat adulta. Aquesta nova àrea natural de Coslada s'unirà a les que ja existeixen a Alcobendas, Majadahonda i Las Rozas on ja s'han plantat més de 3.000 exemplars que van ser etiquetats amb els noms dels guanyadors de campanyes anteriors.

La campanya de comunicació Grand Prix Sigaus consisteix en 6 proves, cinc mini jocs i una prova final on les puntuacions es van obtenint segons els coneixements que es demostren relatius al sistema de gestió d'olis. El joc és compatible amb els dispositius mòbils i les proves es poden repetir per anar millorant les puntuacions i s'ofereix la possibilitat de convidar a amics i unir-se al joc a través de les xarxes socials. Els usuaris amb les 1000 millors puntuacions donaran nom a cadascun d'aquests arbres.

SIGAUS assegura el servei universal de recollida gràcies als acords i contractes subscrits amb una àmplia xarxa de gestors d'olis usats, comptant amb una completa xarxa de gestors autoritzats d'olis usats, que inclou més de 130 empreses amb què ha signat contractes i acords per a la realització de les diferents operacions de gestió d'olis usats amb el finançament de SIGAUS.

Universalitat del servei de recollida
En l'àmbit de la recollida, aquesta àmplia xarxa permet a SIGAUS assegurar el principi d'universalitat del servei, adoptat pel SIG des de la seva posada en marxa, abans de la seva incorporació expressa en la legislació (Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats ). Aquest principi consisteix en que qualsevol productor d'olis usats té garantida la recollida a tot el territori nacional sense excepcions.


Recollida gratuïta
A més, el finançament de SIGAUS implica l'obligació per als gestors de realitzar la recollida de l'oli usat de manera gratuïta per al productor (taller o indústria), sempre que el residu compleixi una sèrie de condicions que fan possible el seu tractament estàndard.

Especificacions de l'oli usat
Encara que els paràmetres exactes d'aquestes especificacions varien en funció de cada gestor recollidor, les condicions que en general ha de reunir l'oli usat perquè la recollida sigui gratuïta són:

  • Contingut d'aigua inferior al 8%.
  • Contingut en sediments inferior al 2%.
  • Punt d'inflamació superior a una determinada temperatura (pot oscil·lar entre 70 a 120 ºC).
  • Contingut de clor inferior a 2000-3000 parts per milió.
  • Contingut en PCB inferior a 50 parts per milió.

L'oli industrial usat com a matèria primera

En aplicació de la prioritat exigida per als objectius ecològics, SIGAUS va valoritzar la totalitat de l'oli usat recuperat durant l'any 2013 (126.000 tones) i va destinar a processos de regeneració 80.163 tones de residu, pràcticament el 65% establert per la quantitat susceptible de ser regenerada. La regeneració és el tractament considerat com a preferent en la normativa europea i espanyola, a l'reintegrar el residu novament en el cicle de vida del producte com a oli industrial. Gràcies a aquest procés, durant el 2013 va ser possible produir 53.388 tones de bases regenerades vàlides per a la formulació de nous olis industrials.

Aquest procés aporta importants beneficis ambientals ja que, d'una banda, permet un important estalvi en el consum de matèries primeres, convertint l'oli usat en un útil substitut del cru; i, de l'altra, suposa una important reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle en relació a la seva utilització com a combustible, i s'estima que per cada tona d'oli regenerat s'evita l'emissió a l'atmosfera de tres tones de CO2, el que implicaria, per la gestió realitzada al 2013, haver evitat 240.488 tones de CO2.
 

Aprofitament energètic

Les 46.634 tones recuperades restants van ser destinades al segon tractament viable amb el qual també és possible aprofitar el residu, la valorització energètica. Amb aquest procés, una vegada que el residu és prèviament tractat per eliminar metalls i altres substàncies contaminants, es pot utilitzar com un combustible d'similars qualitats al fuel, apte per a molts tipus d'indústries com cimenteres, centrals tèrmiques, papereres, guixeres, fàbriques de ceràmica o asfalts, entre d'altres.

En termes d'energia, amb 1 litre d'oli usat processat com fuel s'obtenen 10,84 kWh, per la qual cosa, al 2013, la quantitat d'oli usat pretractat per valorització energètica va suposar una generació d'energia equivalent a 506 GWh, quantitat suficient com per abastir el consum elèctric de 138.000 llars espanyoles de tipus mitjà durant un any.


(Fonts: ResiduosProfesional, Sigaus)

Veure més notícies