Desertification 2012-2013

Convocatòria de propostes d'ens públics per aturar la desertització a Europa. (Fins el 17 juny de 2013).

L'objectiu general d'aquesta convocatòria de propostes és obtenir informació detallada sobre els recursos hídrics disponibles a les conques pilot seleccionades i demostrar el potencial de la gestió, les mesures tecnològiques i econòmiques per millorar la gestió de l'aigua per tal d'aturar la desertització a Europa i la disminució de la vulnerabilitat a l'escassetat d'aigua i la sequera.

desertificació

Accions previstes:

  • Desenvolupar un equilibri dels recursos hídrics a la conca seleccionada(es) arran d'una metodologia coherent amb la construcció dels equilibris europeus de recursos hídrics en el Sistema de Comptes Econòmics i Ambientals per a l'Aigua (SCAEI) i en el marc de la resolució mensual sota el sistema de referència "conques europees i el sistema de xarxa de rius" (ECRINS).
  • Posar a prova solucions innovadores per a la recopilació i integració de les dades necessàries per a l'equilibri dels recursos hídrics (per exemple, control de descàrrega dels rius).
  • Posar a prova a escala local / regional / transfronterer la integració de l'equilibri dels recursos hídrics a la planificació de la gestió de conques.
  • Identificar les mesures de gestió, tecnològiques i econòmiques que s'apliquen a la conca seleccionada, que fomenten una gestió òptima de l'aigua i evitar l'ús no sostenible de l'aigua.
  • Proposar, basat en el potencial d'estalvi en la conca seleccionada, sector específic i objectius específics d'eficiència d'aigua, objectius de reutilització d'aigua i els objectius relacionats amb els ecosistemes i els seus serveis, l'ús del sòl i l'adaptació al canvi climàtic, el que permet preservar i/o restaurar l'equilibri natural d'aigua.

Organitzacions que poden participar: Entitats públiques (tot tipus)
Zones d'actuació: Les entitats o organitzacions que participin hauran de disposar de la seva seu social en l'àmbit geogràfic següent: Unió Europea (UE), Espai Econòmic, Europeu (EEE), Països Candidats.
Finançament comunitari: La previsió de finançament comunitari disponible per a la convocatòria de propostes té un pressupost global de 0,75 M €
Data límit de presentació de propostes: dilluns 17 juny, 2013.

Convocatòria de propostes:

pdf

Veure més notícies
veure