FORM | Ajuts al foment de la recollida selectiva

Nova convocatòria d'ajuts per a projectes que fomentin la recollida de la fracció orgànica de residus municipals a Catalunya. (Fins el 20 de setembre de 2013).

RESOLUCIÓ TES/1348/2013, de 19 de juny, per la qual s’aproven les bases i es fa pública la convocatòria per a l’any 2013 d’ajuts per als projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals.

form

Els beneficiaris d'aquests ajuts seràn els ens locals i empreses públiques municipals.

Les actuacions subvencionables seràn fomentar la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals mitjançant els següents dos tipus de projectes diferenciats:

  • Projectes de nova implantació o d'ampliació en l'àmbit de la recollida selectiva de la FORM: es pretén incorporar nous habitants o nous grans productors en l’àmbit de la recollida selectiva de la FORM o en l’autocompostatge com a via exclusiva de gestió de la FORM.
  • Projectes i actuacions de millora de la recollida selectiva de la FORM: es pretén obtenir millors resultats en quantitat i/o qualitat de la FORM gestionada en municipis on ja s’està realitzant el servei de recollida selectiva de la FORM.

Característiques específiques i predeterminades d’alguns dels materials i les actuacions objecte de la subvenció

a) Cubells per a la recollida selectiva de la FORM a la llar.
b) Bosses compostables per a la recollida selectiva de la FORM.
c) Actuacions d’assessorament, comunicació i informació.
Les actuacions d’assessorament, comunicació i informació que acompanyen els projectes sol·licitats hauran d’incloure un pla de treball, així com la descripció de les actuacions previstes convenientment detallades (programa d’activitats, calendari, material informatiu, suports comunicatius, millores a les webs locals, etc.). 
La campanya de comunicació i d’informació inclourà en els seus missatges els beneficis ambientals d’efectuar la recollida selectiva de la fracció orgànica, la forma de realitzar-la i les característiques del servei. No seran subvencionables les actuacions realitzades amb personal del mateix ens local.
d) Contenidors per a la recollida selectiva de la FORM.
e) Autocompostadors

El termini de sol·licituds és fins el 20 de setembre de 2013.

 

Resolució TES/1348/2013

pdf

Resolució TES/1498/2013

pdf

 

 

Veure més notícies

+