Nou Llibre Verd sobre productes plàstics de la UE

Què hem de fer amb els residus de plàstic? El nou Llibre Verd obre una reflexió a escala de la UE

El plàstic s'ha convertit en un material ineludible en el nostre món modern. Els plàstics són versàtils i duraders, però aquesta durabilitat pot arribar a ser problemàtica. Un Llibre Verd publicat el 7 de març per la Comissió Europea es proposa obrir un debat estructurat sobre com fer més sostenibles els productes plàstics al  llarg del seu cicle de vida i com reduïr l'impacte dels residus plàstics sobre el medi ambient.

El Comissari de Medi Ambient, Janez Potočnik, ha declarat: «La gestió dels residus de plàstic és un desafiament important en termes de protecció del medi ambient, però també suposa una gran oportunitat per a l'eficiència dels recursos. En una economia circular en la que les elevades taxes de reciclat ofereixen solucions a l'escassetat de matèries, crec que el plàstic té futur. Convido a totes les parts interessades a participar en aquest procés de reflexió sobre com convertir el plàstic en part de la solució enlloc de ser part del problema.».
 
Un cop dins del medi ambient, i especialment en el medi marí, els residuo de plàstics poden durar centenars d'anys. Fins a deu milions de tones de residus, principalment plàstics, van a parar cada any als oceans i mars de tot el món, convertint-los en els majors abocadors de plàstics.

El plàstic es percep sovint com un material barat i d'un sol ús en la nostra societat, i els percentatges de reciclatge són baixos. La meitat dels residus plàstics generats a Europa acaben en abocadors, circumstància que s'ha d'evitar ja que els plàstics poden contenir components perillosos i la seva eliminació pot provocar emissions nocives i residus concentrats i contaminants.
El Llibre Verd subratlla el paper clau del plàstic en molts processos industrials i aplicacions i els beneficis econòmics potencials de l'increment dels percentatges de reciclatge. Atès que la població mundial creix i els recursos naturals són cada vegada més escassos, el reciclatge de plàstics serà una alternativa a l'explotació de recursos verges. Per accelerar aquest canvi, són necessàries millors condicions marc per fomentar el disseny ecològic i la innovació ambiental, donant prioritat a la prevenció de residus i el reciclatge a l'hora de dissenyar productes plàstics. Actualment, la legislació de residus de la UE no aborda específicament els reptes específics plantejats pels residus plàstics. Els Estats membres han d'afavorir la prevenció i el reciclatge enfront d'altres maneres d'eliminació, com és el cas de tots els fluxos de residus a què es refereix la Directiva marc sobre residus, però és evident que cal avançar més.
El Llibre Verd pretén recollir dades i punts de vista per tal d'avaluar les repercussions dels residus plàstics i definir una estratègia Europea per atenuar. Es convida a les parts interessades a aportar les seves opinions sobre si s'ha d'adaptar, i de quina manera, la legislació existent per tractar els residus plàstics i promoure la reutilització, el reciclatge i la recuperació dels residus plàstics en els abocadors. També es busquen opinions sobre l'eficàcia de possibles objectius de reciclatge, i de mesures econòmiques com les prohibicions de abocament, imposats per abocament i sistemes de pagament per generació de residus. El Llibre Verd també es qüestiona com millorar el disseny modular i químic del plàstic per augmentar la seva reciclabilitat, com reduir les deixalles marins i si cal fomentar els plàstics biodegradables.

Propers passos
La consulta, que inclou 26 preguntes, es prolongarà fins a començaments de juny de 2013. El resultat es plasmarà en una sèrie de noves mesures polítiques el 2014 com a part d'una àmplia revisió de la política de residus, que haurà de tenir en compte, en particular, els objectius existents en matèria de recuperació de residus i dipòsit en abocadors, així com una avaluació ex-post de cinc directives que regulen diversos fluxos de residus.

Context
En poc de més d'un segle, el plàstic s'ha fet indispensable en l'enginyeria moderna i en la producció de béns de consum de masses. En només 50 anys, la producció mundial de plàstics ha passat de 1,5 milions de tones a l'any el 1950 a 245 milions d'tones el 2008, una tendència que s'espera que continuï. El medi marí és especialment vulnerable als residus plàstics. Els residus plàstics formen el 80% de les enormes plaques de residus que hi ha als oceans Atlàntic i Pacífic i causen danys a les espècies marines, que poden embolicar-se amb ells o ingerir-los. La presència de residus plàstics, fins i tot en les zones més remotes de mars i ribes del món, demostra que s'ha de pagar un preu per l'excés de residus plàstics. El plàstic convencional també conté un gran nombre, i de vegades una gran proporció, d'additius químics que poden ser carcinògens, provocar altres reaccions tòxiques o actuar com a disruptors endocrins.

La vigent legislació sobre residus ja conté alguns elements estratègics per intentar resoldre els residus plàstics en el medi ambient. La Directiva marc sobre residus (2008/98/CE) se centra en aspectes com el concepte del cicle de vida, la prevenció de residus en lloc d'operacions amb residus, la responsabilitat ampliada del productor, el disseny de productes, l'eficiència dels recursos i la conservació dels recursos. D'altra banda, el Full de ruta cap a una Europa eficient en l'ús dels recursos i el 7 º pla d'acció ambiental, proposat per la Comissió el 2012, actualment examinat pel Parlament Europeu i el Consell, desenvolupen la reflexió més de considerar un objectiu de reducció quantitatiu a escala de la UE per les deixalles marins.
L'actor Jeremy Irons col·labora amb la CE en la lluita contra les deixalles plàstics, "Es pot treure diners amb el reciclatge i deixar de cremar els recursos. Necessitem una reorganització i sobretot voluntat "ha dit l'actor britànic Jeremy Irons en la presentació del Llibre Verd.

En film documental "Trashed", l'actor posa de manifest la situació dels residus en el context actual. Veure tràiler trashed

 
 

Veure més notícies

veure