Nou servei d'assessorament energètic i atenció a la pobresa energètica al C.C. del Bages

El Consell Comarcal del Bages, amb el suport de la Diputació de Barcelona, posa en marxa la nova Oficina comarcal d'assessorament energètic i atenció a la pobresa energètica, un servei pioner en l'àmbit comarcal a Catalunya que neix un triple objectiu:

 • impulsar noves mesures urgents per fer front a l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica,
 • contribuir a la millora de la qualitat de vida dels bagencs i bagenques i
 • acomplir amb el dret d'accés als subministraments bàsics de llum, aigua i gas.

Un total de 1.030 famílies del Bages van rebre un avís de tall per part d'alguna empresa subministradora durant l'any passat. Una realitat que, segons el conseller d'Acció Social i Ciutadania, confirma que, malgrat que les xifres macroeconòmiques parlin de fi de la crisi econòmica, la situació encara és molt greu per a moltes famílies. Per tal de lluitar contra aquesta realitat, el Consell Comarcal del Bages, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, ha impulsat aquesta oficina comarcal d'assessorament energètic i atenció a la pobresa energètica i que, per primer cop, serà itinerant i donarà servei als habitants dels 29 municipis del Bages, a excepció de Manresa (que té competència pròpia en serveis socials). L'oficina tindrà sis punts d'assessorament a la comarca (Navàs, Sallent, Artés, Sant Joan de Vilatorrada, Cardona i Sant Vicenç de Castellet). 

"La pobresa energètica és una màxima prioritat per al Consell Comarcal del Bages". Així de contundent s'ha expressat el conseller d'Acció Social i Ciutadania, Albert Marañón, durant la roda de premsa de presentació de la nova oficina itinerant d'assessorament energètic. 

En definitiva, el què es busca, és apoderar les persones per tal que es puguin prevenir situacions de vulnerabilitat. 

El Consell Comarcal ha confiat en  Sistemes Mediambientals per tal que un equip d'sm, format per un agent energètic, un agent social i un coordinador, desenvolupin les tasques de:

SERVEI D'INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT
Aquest servei va adreçat a la ciutadania en general i contempla les funcions les realitza l'Agent energètic:

1. Recepció i detecció de les demandes de la ciutadania via presencial, telefònica o telemàtica.
2. Atenció personalitzada a la ciutadania en matèria d'eficiència energètica: interpretació de factures, ús racional de l'energia, informació i orientació a altres serveis en cas de ser necessari.
3. Realització d'un estudi-diagnosi de la despesa, consums i hàbits de consum energètic al ciutadà aplicant un qüestionari bàsic energètic.
4. Informar de mesures que millorin l'eficiència energètica i el confort a la llar a través de pautes de comportament que permeten estalviar energia a la llar.
5. Informar i orientar de les subvencions i ajuts existents relacionades amb energia renovable i eficiència energètica. 
6. Assessorament en la defensa dels drets d'accés als subministraments bàsics.
7. Detectar situacions de greu vulnerabilitat o urgència en relació als subministraments, derivar als serveis socials i activar el servei de intervenció i acompanyament personalitzat del propi servei d'assessorament energètic.
8. Informar dels aspectes reglamentaris respecte els subministraments bàsics.
9. Informar respecte la implementació de les energies renovables a les llars.

 

SERVEI D'INTERVENCIÓ I ACOMPANYAMENT EN CASOS DE VULNERABILITAT SOCIAL
Aquest servei va adreçat a aquelles unitats familiars que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica i de pobresa energètica (Llei 24/2014 art.5.10), que s'ofereix acompanyament i intervenció més personalitzada i, si s'escau, visita al domicili per fer una valoració i diagnòstic en profunditat. 
Concretament, es prioritzen els casos de greu vulnerabilitat social amb avís de tall que poden o no ser derivats pels serveis socials bàsics. Es realitza una intervenció i acompanyament personalitzat a l'usuari que pot incloure les següents accions:
1. Intervenció personalitzada: 
 • Negociació d'acords de pagaments dels deutes amb les subministradores.
 • Gestionar amb les companyies subministradores les millores en la contractació i bonificacions tarifàries: canvis de titularitat, canvis de tarifa, discriminació horària, canvis de potència, gestió de trams, eliminació de serveis extres, gestió bo social, derivació per gestió de butlletí entre d'altres. 
 • Coordinació i/o derivació amb els serveis que actuïn en el mateix àmbit: Oficina del consumidor, Habitatge, serveis d'atenció al client de les empreses i serveis tècnics municipals.
 • Coordinació i informació constant amb els serveis socials bàsics dels casos socials atesos i, si s'escau, pactar acords.
2. Intervenció en el domicili:
 • Diagnosticar les condicions de l'habitatge, la despesa i l'ús energètic de la unitat de convivència i elaborar l'informe tècnic i social, i derivar-ho als Serveis Socials Bàsics de referència.
 • Oferir a l'usuari mesures estalviadores de baix cost que assegurin l'estalvi continuat, oferint en els casos de greu vulnerabilitat econòmica i social un lot de material per reduir les despeses. El contingut referencial del lot es troba a l'annex 1. 
 • Control i seguiment dels lots entregats i gestió dels mateixos.
 • Coordinació permanent amb els Serveis Socials Bàsics municipals.
Aquestes funcions les realitzen l'Agent Energètic i l'Agent Social. Aquest últim amb especial atenció en la intervenció en el domicili i les persones considerades de vulnerabilitat social.
L'Agent Energètic i l'Agent Social, si s'escau, es desplacen a fer les visites a domicili que ho requereixin.

 

SERVEI DE SUPORT ALS MUNICIPIS PEL QUE FA A LA PROMOCIÓ DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
L'Agent Energètic i l'Agent Social, dins l'horari establert, també realitzen funcions de:
 • Suport tècnic als Serveis Socials Municipals.
 • Formació i assessorament als professionals d'habitatge, consum, serveis socials, entre d'altres en l'adquisició de coneixements en la lectura de factures, hàbits de consum que permeten estalviar en la factura, bo social i altres ajudes que poden acollir-se els ciutadans.  
 • Realitzar xerrades i tallers d'eficiència energètica adreçades a tota la població.

L'oficina no només ofereix assessorament, sinó que també preveu actuar i, en aquest sentit, es repartiran 100 kits entre les famílies més vulnerables per tal que puguin reduir la seva factura d'aigua, llum i gas. Aquests paquets inclouen llums leds, paquets de protecció per a les finestres i les portes, programadors analògics d'endolls, i regletes d'endolls, entre d'altres estris.

El servei es presta mitjançant l'atenció presencial, telefònica i telemàtica en un espai municipal, garantint horaris de matí i tarda, amb un total de 26 hores setmanals.

HORARIS DEL SERVEI

 

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

de 10 a 14h

MANRESA

SALLENT

ARTÉS

SANT JOAN DE
VILATORRADA

SANT VICENÇ
DE CASTELLET

de 16 a 19h

NAVÀS

 

 

CARDONA