Projectes CLIMA 2016

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient obre la cinquena convocatòria de subvenció de Projectes Clima.(29/3/2016)


La Convocatòria 2016 de Projectes Clima s'inicia el 29 de març de 2016 mitjançant l'obertura del termini per a la presentació de propostes de projectes l'entrada en funcionament no sigui posterior a 2017. En aquesta convocatòria, el FES-CO2 pretén donar continuïtat i impuls al desenvolupament d'iniciatives de caràcter programàtic que englobin diversos projectes dins d'un mateix programa.

Els Projectes Clima tenen l'objectiu de donar suport i fomentar activitats baixes en carboni mitjançant l'adquisició de les reduccions verificades d'emissions de gasos d'efecte hivernacle generades en els sectors difusos, com el transport, el residencial, el dels residus, l'agricultura o la ramaderia, els gasos fluoradoso la indústria no subjecta al règim de comerç de drets d'emissió.

La convocatòria de projectes Clima 2016 compta amb una dotació de 20 milions d'euros de subvenció, que permetrà que el Fons de Carboni FES-CO2 adquireixi les reduccions verificades d'emissions que generen els projectes seleccionats.

A partir d'ara, s'obre la fase de presentació de mostres d'interès, que finalitzarà el pròxim 15 de maig. En aquesta primera fase de pre-selecció de projectes es valorarà el compliment de les característiques i requisits bàsics per a la consideració com a Projecte Clima. Els promotors de projectes que siguin preseleccionats en la fase inicial de convocatòria de propostes de projectes, seran posteriorment convidats a detallar la proposta mitjançant la presentació d'un Document de Projecte. Els projectes preseleccionats que no superin aquesta fase, podran tornar a presentar-se en convocatòries posteriors.

Els Projectes Clima han demostrat, en l'espai de quatre anys, ser un instrument eficaç per lluitar contra el canvi climàtic aconseguint la reducció d'emissions de CO2 a l'estat, gràcies al mutu interès de promotors i del propi Ministeri.
Hi ha dues modalitats de Projectes Clima:

  • Projecte Clima tradicional: correspon al projecte que preveu una o diverses activitats definides, amb una data de posada en marxa concreta per a cadascuna d'elles.
  • Programes d'Activitats: correspon a un enfocament ampliat de projecte que contempla diverses activitats que s'afegeixen progressivament al programa, permetent que activitats similars i que es troben distribuïdes en diferents punts geogràfics d'Espanya, puguin agrupar-se en el concepte d'un programa. A més, sota aquest concepte de programa, es permet l'adhesió gradual d'activitats que encaixin en un denominador comú, és a dir, que proposen una mateixa tipologia d'actuació.

El FES-CO2 pretén donar cabuda al desenvolupament d'iniciatives de caràcter programàtic que englobin diversos projectes dins d'un mateix paraigües o programa.

L'enfocament programàtic permet que activitats similars, amb baixos volums de reducció de gasos d'efecte hivernacle, que es troben distribuïdes en diferents punts geogràfics d'Espanya, puguin agrupar-se en el concepte d'un programa.

En l'actualitat, amb uns 200 projectes de reducció d'emissions aprovats, aquesta iniciativa contribueix sens dubte a avançar cap a una economia verda i una societat baixa en carboni.

En l'actualitat hi 19 tipologies de Projectes Clima, creades en base a les idees rebudes dels promotors de projecte. Per a cadascuna d'elles, el Fons ha elaborat metodologies per al càlcul de les reduccions d'emissions.

Els promotors poden presentar noves idees, per a les quals s'han d'elaborar noves metodologies de càlcul si aquestes encaixen amb els requisits bàsics dels Projectes Clima.
(Font: MAGRAMA)

Veure RD 1494/2011pdf

Veure llistat programes clima

pdf

Veure més notícies +