Recollida "Porta a porta" a Sarrià, pionera a Barcelona.

El Casc Antic de Sarrià presenta un escenari idoni per fer el desplegament del primer sistema de recollida porta a porta de residus a tota la ciutat de Barcelona
 
Es tracta d’un sistema pioner que lidera l'estratègia de Residu Zero a la ciutat de Barcelona i que s'equipara a l'utilitzat a grans ciutats europees i municipis catalans, suposant a més una millora de la qualitat de l’espai públic per als veïns:
 • Més espai públic lliure com a conseqüència de la retirada dels contenidors del carrer.
 • Millora del mobiliari urbà per la instal·lació de papereres noves amb tapa per als residus de petit format.
 • Carrers i places més netes.
 • Millora de la qualitat dels residus recollits en totes les fraccions i, en especial, els que provenen de la matèria orgànica (reducció d’impropis).
 • Millora de la qualitat de l’aire així com de la disminució dels nivells de soroll.

El desplegament del sistema de recollida porta a porta consta de tres fases:

 1. La primera comptarà amb sessions informatives i de participació, que s’inicien a mitjans d’octubre de 2017 i s’aniran convocant fins al mes de desembre. En aquesta primera fase ja funcionarà l’Oficina Permanent d’atenció als veïns, i els informadors ambientals participaran en alguns actes.
 2. La segona fase consistirà en la campanya de comunicació, a partir de gener de 2018, en què es distribuirà el material necessari: cubells, bosses d’escombraries, material divulgatiu, etcètera.
 3. Està previst que el sistema de recollida porta a porta es posi en funcionament el 19 de febrer de 2018.
sm col·labora activament en aquesta campanya Porta a Porta, organitzant les sessions informatives i de participació, i aportant els coneixements i l'experiència dels informadors ambientals necessaris per tal de fomentar la participació de la ciutadania. A més, dins la campanya de comunicació, es distribuirà el material necessari com els cubells d’orgànica, bosses d’escombraries, material divulgatiu (guia i imant) i es realitzarà una campanya porta a porta explicant als ciutadans el nou sistema.
 
Funcionament del servei
Els residus que es generen a les llars són separats prèviament i dipositats al carrer segons el model de recollida instaurat. Indistintament del model de recollida dels residus, les fraccions a separar són:
 • Residus orgànics: restes de carn o peix, flors seques, taps de suro, closques d’ou o marisc, paper de cuina, etc.
 • Reciclables (plàstics + metalls): garrafes d’aigua, bosses de plàstic, llaunes de begudes, xapes, paper d’alumini, safates de porexpan, plats i gots de plàstic, cables d’acer petits, xinxetes, etc.
 • Envasos de vidre: ampolles, pots de vidre, etc.
 • Envasos de cartró i paper: caixes de cartró, diaris, revistes, etc.
 • Rebuig: burilles, restes d’escombrar, cotó, bolígrafs, etc.
 • Residus sanitaris: bolquers, compreses, excrements d’animals, etc.
Implicació ciutadana
La col·laboració de la ciutadania en la recollida porta a porta de residus és clau per aconseguir tots els beneficis previstos. En aquest sentit, cal que els veïns agafin el compromís d’utilitzar correctament el sistema implantat i fomentar l’orgull de ser el primer barri en implantar-lo.
El sistema de recollida porta a porta implica nous hàbits per al ciutadà, ja que ha de complir amb el dia indicat per treure la fracció acordada dels residus, així com en l’horari de baixar les escombraries (de 20 a 22 h) i el de recollir els bujols comunitaris o comercials (abans de les 10 hores del dia següent).
A més, s’ha de trucar prèviament per demanar el servei de la recollida de la resta de poda, la recollida dels residus sanitaris es fa quatre dies a la setmana, la recollida comercial de la matèria orgànica s’estén a tots els bars i restaurants de la zona i els envasos o pots de vidre s’han de portar al contenidor de color verd.
 
Àrees d’aportació
Les àrees d’aportació d’emergència tenen la finalitat de poder donar una alternativa per entregar residus. Aquest servei complementari es durà a terme els dies que no hi hagi cap recollida prevista i el servei funcionarà en horari de matí.
El servei està format per un vehicle itinerant amb diferents horaris i ubicacions dins la zona: a la plaça Artós (de 8 a 10 h), a la plaça Sant Vicenç (de 10.30 a 12 h) i a la plaça de la Vila (de 12.15 a 13.45 h).
 
Incompliments
El cubell de matèria orgànica porta un xip identificador, al igual que les bosses translúcides dels reciclables (plàstics + metalls). També està previst identificar aquelles bosses o cubells deixats fora dels dies/hores de recollida, i es farà mitjançant un adhesiu de "bossa o cubell deixat incorrectament".
Durant la campanya informativa del desplegament de la recollida porta a porta i fins que es comuniqui oportunament, no es preveuen sancions pels incomplidors.
 

Vegeu més notícies