Recollida selectiva | 5è contenidor a Pamplona

Implantació de la recollida selectiva de materia orgànica a la Comarca de Pamplona.

sm, sistemas medioambientales ha guanyat el concurs públic per a dur a terme accions de comunicació directa per a la implantació de la recollida separada de matèria orgànica a la Comarca de Pamplona.


L'objecte del contracte amb Serveis de la Comarca de Pamplona, ​​SA és el Pla d'accions de comunicació directa i de proximitat per a la implantació de la recollida separada de la fracció orgànica dels residus (fase III) a la Comarca de Pamplona durant 2015, la qual cosa ens ha portat a obrir una oficina a aquesta localitat, per major control i millor flux del projecte.
 
El Pla d'accions inclou:

 1. Visites domiciliàries: organització, proposta de continguts informatius, col·locació de cartells, lliurament d'avisos, protocols, etc.
 2. Punts informatius fixes: ubicació a cada barri o localitat, personal, calendari, gestió logística, etc.
 3. Punts informatius itinerants: ubicacions a cada barri o localitat, calendari, personal d'atenció, gestió logística, etc.
 4. Generadors singulars: descripció per tipus o categories, identificació per zona, pla d'accions, etc.
 5. Grans productors: descripció per tipus o categories, identificació per zona, pla d'accions, etc.
 6. Accions de sensibilització: accions per a cada barri o localitat tant per a públic infantil com adult, calendari per zona, llocs de realització, calendari, promoció, etc.
 7. Casc Històric de Pamplona: proposta del Pla de Comunicació per a la implantació dels dos sistemes de recollida diferenciats, per als residents i per als professionals, amb el detall de les accions i llocs de realització, calendari, protocol de treball, promoció, etc.
 8. Programa Educatiu: activitats específiques per a dinamitzar la recollida de la matèria orgànica en els centres amb servei de menjador, així com proposta d'activitats educatives de caràcter general per a tota la comunitat.

Per a això, hem incorporat tècnics de Pamplona a l'equip de treball, que juntament amb el coordinador del projecte, duran a terme les tasques informatives en els punts fixos i itinerants, les visites domiciliàries i el lliurament dels materials, la planificació i realització d'activitats d'informació dirigides als generadors singulars, grans productors i centres escolars, la programació d'activitats de sensibilització, etc.

Objectius del Pla:

 • Aconseguir la participació del major nombre de població particulars, productors singulars i grans productors) en la separació i dipòsit de la fracció orgànica dels residus en el 5è contenidor.
 • Aconseguir la participació en el compostatge domèstic del major nombre de població resident en habitatges unifamiliars amb jardí.
 • Recollir informació útil i de valor en finalitzar cadascuna de les fases de cara a millorar les fases restants del pla de comunicació, la participació i els resultats.
 • L'objectiu quantitatiu és que, com a mínim, un 40% de les llars dels barris de Pamplona i poblacions als que es va a estendre el nou servei en 2015, s'adhereixin a la separació de la matèria orgànica mitjançant el 5è contenidor o el compostatge domèstic. Això vol dir que s'ha d'assolir la xifra de 39.882 llars d'un total de 99.706. La informació vinculada a cada inscripció haurà bolcar-se en la base de dades que serà lliurada a la Mancomunitat en finalitzar el contracte.
 • Reforçar la recollida als barris i poblacions que es van sumar a aquest sistema en les Fase I i II, durant els anys 2013 i 2014.

Des sm, donem la benvinguda al cinquè contenidor, així com als nous companys, esperant que aquest projecte sigui tot un èxit professional i personal per a tots.


Ens podreu trobar a la nova oficina:

sm, sistemas medioambientales, S.L.
Av. Marcelo Celayeta, 75 - Edifici Iwer Nau U3, oficina 9
Tel. 948 59 11 19 
31014 PAMPLONA

 

Veure més notícies