Sistema de Retorn d'Envasos a Cadaqués

Resultats de la prova pilot per analitzar l'impacte d'un SDDR i valorar el nivell de retorn dels envasos amb dipòsit.
 

Amb 10 establiments col·laboradors dins del municipi de Cadaqués, la fundació Retorna va dur a terme entre el 15 d'abril i el 30 de juny una prova pilot del Sistema de Retorn d'envasos de begudes.

Per a això era fonamental conèixer les dades i les característiques del contingut dels contenidors i va ser sm, sistemes mediambientals, l'empresa encarregada per la Fundació Prevenció de Residus (sistema Retorna) per dur a terme aquestes caracteritzacions. Es van analitzar el contingut dels contenidors de rebuig i d'envasos, per tal de tenir dades d'abans de la prova i també durant la prova.

El nostre equip de caracteritzadors format per en Josep i en David varen ser els tècnics encarregats de comptabilitzar els envasos, separant, identificant i quantificant entre els diferents tipus d'envàs. Les 4 caracteritzacions prèvies realitzades per sm, van permetre saber que el nivell de recollida selectiva dels envasos subjectes a dipòsit era d'un 12% a Cadaqués.

Durant els 3 mesos de la prova, han estat retornats un total de 81.000 envasos, el que correspon a un 76% de les vendes de mitjana, encara que s'aprecia una clara tendència a l'alça, sent durant l'última setmana de la prova un 90% la quantitat d'envasos retornats.

Tots els participants del projecte (comerços, establiments i ciutadans) mostren orgull de la seva participació, demostrant que el sistema funciona, que els ha estat fàcil en el seu dia a dia i que el seu municipi està ara més net d'envasos.

Reportatge sobre la realització d'una prova pilt del Sistema de Retorn d'Envasos de Begudes d'un sol ús al municipi de Cadaqués (Girona) entre el 15 d'abril i el 30 juny 2013 per part de la Fundació per a la Prevenció de Residus, l'Associació Retorna i tutelada per l'Agència de Residus de Catalunya.