sm obté la inscripció a el registre europeu EMAS

Des 2019 sm es troba inscrit en el registre EMAS i fa pública una declaració ambiental validada per un verificador ambiental acreditat.
 
EMAS és una eina voluntària que permet a sm assumir una responsabilitat ambiental i econòmica, millorar el nostre comportament ambiental i comunicar els resultats ambientals a la societat i a les parts interessades.
 
EMAS defineix un esquema de gestió i auditoria ambientals a nivell internacional, basat en el Reglament (CE) Nº1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2009 relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS). Aquest esquema inclou, alhora, els requisits definits en la norma ISO 14001 als que afegeix requisits propis que converteixen EMAS a un model d'excel·lència per a la gestió ambiental basat en la millora contínua.
 
La nostra incorporació en el registre EMAS, ens permet:
 • reduir els costos associats a la gestió de recursos i residus
 • reduir al mínim els riscos mediambientals i el risc de multa per infracció a la normativa mediambiental
 • complir els requisits reglamentaris
 • acollir-nos a exempcions a la normativa mediambiental (per exemple, pel que fa a informes i inspeccions)
 • millorar les relacions amb les parts interessades internes i externes
 • millorar contínuament el nostre rendiment mediambiental
 • aconseguir un avantatge competitiu a l'millorar la nostra credibilitat, transparència i bona reputació entre els clients.

El procés de registre en l'EMAS és transparent. Per garantir la credibilitat del mecanisme, una tercera entitat independent i acreditada per ENAC ha verificat el nostre sistema de gestió mediambiental.

 

Beneficis de l'Reglament EMAS

A més dels avantatges associats a la implantació d'un sistema de gestió ambiental, el Reglament EMAS ens ajuda a contribuir a el desenvolupament d'una Economia Circular, ja que EMAS:

 • Obliga a establir uns indicadors de comportament ambiental per analitzar i mesurar l'ús eficient dels recursos, des d'una perspectiva de cicle de vida, i un pensament basat en risc.
 • Permet, no només assegurar el compliment legal, sinó anticipar-se a l'aprovació de nous requisits de caràcter ambiental, la qual cosa contribueix a minimitzar riscos des d'un enfocament preventiu i per identificar noves oportunitats de negoci.
 • Requereix obligatòriament la implicació dels empleats, fent-los conscients de la importància de la seva participació en el sistema de gestió. Aquest enfocament és propi de l'Reglament EMAS des dels seus inicis.
 • La Declaració Ambiental validada per un verificador independent i acreditat és una eina de comunicació potent que ajuda a l'organització a posar en valor l'esforç derivat de la implantació d'un sistema de gestió ambiental. A més, suposa un exercici de transparència que és reconegut per totes les parts interessades, incloses les administracions públiques.
 • Suposa un motor per a la innovació, ja que a l'promoure la millora contínua, l'organització ha d'investigar nous objectius de reducció de consums, canvis en els processos, investigació de materials menys contaminants, etc.

Millorem cada dia el nostre comportament ambiental amb nous objectius d'estalvi i prevenció de residus en la pròpia empresa!

 

Veure certificatpdf

Veure més notícies +