UE | Recomanacions

Recomanacions de la UE per a mesurar el comportament ambiental de productes i organitzacions.

L'abril passat es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea la Recomanació de la Comissió de 9 abril 2013 sobre l'ús de mètodes comuns per mesurar i comunicar el comportament ambiental dels productes i les organitzacions al llarg del seu cicle de vida. (DOUE L 124/1 de 2013.04.05).

Aquesta recomanació va dirigida tant als estats membres com a les organitzacions privades i públiques que:

  • Mesuren o preveuen mesurar el comportament ambiental dels seus productes, serveis o organitzacions.
  • Comuniquen o preveuen comunicar informació sobre el comportament ambiental en el cicle de vida a les parts interessades, ja siguin aquestes en el sector privat, sector públic o de la societat civil en el mercat únic.

El mètode de la Petjada Ambiental dels Productes (HAP) és el recomanat per mesurar i comunicar l'impacte ambiental potencial d'un producte en el cicle de vida. La guia per aplicar aquest mètode es troba publicada en l'annex II de la mateixa Recomanació (DOCE de 2013.04.05).
Per mesurar i comunicar l'impacte ambiental d'una organització en el cicle de vida el mètode recomanat és el de la Petjada Ambiental de les Organitzacions (HAO). L'annex III de la Recomanació estableix la guia per a la seva aplicació.
 
Llegir document pdf

 

Veure més notícies

+