AJ. GAVÀ | Campanya de millora de la mobilitat

Campanya informativa de millora de la mobilitat a la platja de Gavà (2017)

L’Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Gavà va elaborar un nou pla de mobilitat que introduia canvis al sistema d'aparcament del municipi. El Nou Pla de Mobilitat Estiu- 2017  per avançar cap a una mobilitat més sostenible té com a objectiu preservar els valors de la platja, establint un conjunt d'accions que han de garantir la fluïdesa i racionalització de la mobilitat en base a criteris més sostenibles: menys contaminació i més cura de l'espai públic.
  • Millor transport públic: gratuïtat del Gavabús els caps de setmana i festius fins al 6 d'agost i augment de la freqüència de pas.
  • Promoció de l'ús de la bicicleta. Es crea un nou carril bici en calçada a l'avinguda del Mar i s'instal·la un nou bicibox.
  • Més espais per als vianants. Amb el nou carril bici s'allibera per als vianants tota la vorera de l'avinguda del Mar. També es prohibeix l'aparcament de motos en voreres a la zona de la Vela, uns estacionaments que es traslladen a la calçada.
  • Menys places d'aparcament lliures durant els caps de setmana del 10 de juny al 24 de setembre mitjançant la generació de dues zones d'aparcament restringit per als residents de Gavà a ambdós costats de l'avinguda del Mar.
Sm va portar a terme l’acció informativa d'un equip de quatre educadors durant dos caps de setmana a la població que s’acostava a la zona de platja, tot explicant-los el nou sistema d’aparcament. En total es va incidir en aproximadament unes 900 persones.