MINISTERI DE MEDI AMBIENT | Assistència tècnica

Assistència tècnica a l'Àrea de Residus del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí. (2004-2009)

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va adjudicar a sm l'assistència tècnica a la seva àrea de residus amb l'objectiu de recolzar-la en la posada en marxa de tota la normativa de residus aprovada entre 2000 i 2010 així com en la col·laboració del Pla Nacional Integrat de Residus 2008-2015.
Els treballs de l'assistència tècnica es classifiquen segons tipologia de residus:

  • Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics.
  • Residus de Vehicles al Final de la seva Vida Útil.
  • Residus de Pneumàtics Fora d'Ús
  • Residus de Piles i Acumuladors.
  • Sòls contaminats.
  • Conveni de Basilea (Trasllats internacionals de Residus)

Principalment els treballs de l'Assistència Tècnica són la coordinació de les actuacions de les comunitats autònomes i agents econòmics, Informes d'Estat de la Gestió de Residus per la Comissió Europea i desenvolupament dels diferents apartats del Pla Nacional Integrat de Residus relacionats amb els residus esmentats anteriorment.