OLSER IMPREMTA | Actualització legislativa

El servei que s'ha prestat a l'empresa OLSER IMPREMTA, situada a Olot, durant els anys 2009-2010 s'engloba dins dels treballs d'identificació i actualització de legislació ambiental que porta a terme l'equip de sm, sistemes mediambientals a través de la eina legislativa sm legis.

Durant aquest període de temps, els tècnics de sm realitzar una auditoria legal de les instal · lacions i l'activitat productiva de OLSER identificant amb això la normativa mediambiental i els requisits legals ambientals que els aplicaven.

Un cop realitzada aquesta primera identificació, es va dissenyar un perfil d'usuari en el sm legis per OLSER IMPREMTA, bolcant tota la legislació i requisits que aplicaven a l'activitat de l'empresa. D'aquesta manera, el responsable de medi ambient de OLSER podia accedir on line a l'aplicatiu i consultar la normativa ambiental, a més de realitzar el seguiment cada un dels requisits legals d'obligat compliment que els afectaven, donant compliment als requeriments que establia el seu Sistema de Gestió Ambiental basat en la Norma ISO 14001:2004.

Com en la resta d'usuaris del sm legis, tota la informació continguda en el perfil de OLSER s'actualitzava mensualment, garantint d'aquesta manera la inclusió de totes les novetats legislatives que afectaven l'empresa.