AJ. MASNOU | Control dels serveis de neteja i recollida de residus municipals

Servei d'assistència tècnica i assessorament en el contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig marítim i platges del municipi. (2017-2020)

L'Ajuntament del Masnou ha confiat en sm per a portar a terme aquest projecte de control i supervisió dels serveis de neteja i recollida de residus del municipi, que inclou la recollida de residus de totes les seves fraccions (FORM, envasos, paper-cartró, vidre i resta), la recollida de mobles i residus voluminosos, d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i de piles, el transport dels residus, el manteniment de contenidors de totes les fraccions (inclosos els soterrats), la neteja dels contenidors, neteja viària i buidat i neteja de les papereres, neteja del passeig marítim i de les platges.

L'equip tècnic d'sm responsable del servei, format per un coordinador tècnic i un inspector de camp, s'encarrega de la supervisió, coordinació i gestió diària de les tasques a realitzar així com de tasques complementàries (seguiment, inspecció i control d'execució), de la interlocució amb l'empresa prestadora dels serveis, i de la coordinació amb els tècnics municipals, a més de donar assessorament tècnic, econòmic i de formular propostes de millora.​