AJ. ORENSE | Gestió del centre de visitants del parc de Montealegre

Servei de gestió de centre de visitants del parc de Montealegre de l'Ajuntament d'Orense. (2020-2022)

Des de finals de 2020, sm és l'empresa responsable de gestionar el centre de visitants de l'Parc de Montelaegre ubicat al terme municipal d'Orense.

El treball dels dos tècnics del nostre equip de treball es desenvolupa de dilluns a diumenge i compleix amb les següents funcions:

  • Atendre els visitants informant de les característiques i valors naturals i paisatgístics del parc.
  • Efectuar tasques de control i recompte dels visitants que accedeixen diàriament al parc.
  • Fer visites guiades en festius i caps de setmana al parc mostrant les diferents parts de parc.
  • Desenvolupar activitats d'educació ambiental en caps de setmana per a tot tipus de població amb la finalitat de promoure l'ús sostenible i la biodiversitat dels espais naturals en general i d'Orense en particular.
  • Seguiment de totes les incidències
  • Proposar noves activitats educatives per promocionar el parc com aplicacions web, cicles de conferències, concerts, etc.