CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS | Compostatge comunitari en centres educatius

Programa de compostatge comunitari en els centres educatius de l'àrea de gestió V5 de la Comunitat Valenciana. (2018-2020)​

El Consorci de Residus V5 - COR és un dels 13 consorcis de la Comunitat Valenciana que gestiona la transferència, tractament, valorització i eliminació dels residus de 93 municipis de les comarques de la Safor, la Vall d'Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés i la Vall de Cofrents-Aiora.

Durant dos anys, un equip tècnic d'sm s'encarrega de la realització del servei, disseny i implementació d'un programa de compostatge comunitari en els centres educatius de l'àrea de gestió V5 de la Comunitat Valenciana, essent els objectius principals del projecte:

  1. Donar a conèixer el COR (consorci per a la gestió de residus), els seus fins i objectius en tots els centres educatius del seu àmbit de gestió.
  2. Educar en la prevenció i gestió de residus i principis generals de l'economia circular.
  3. Fomentar la recollida selectiva i el compostatge domèstic del biorresidu generat en el propi centre, com a exemple pràctic d'una adequada gestió de residus, involucrant quan sigui possible a la comunitat educativa.