AENA | Gestió ambiental de l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Servei de manteniment del sistema de gestió ambiental de l'aeroport. (2021-2022)

L'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas té implantat i certificat un sistema de gestió ambiental (SGA) des de l'any 2000 basat en la norma internacional ISO14001, resultat del compromís d'AENA SME S.A. amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible i està enfocat al compliment dels requisits legals i la millora continuada del comportament ambiental de l'aeroport. El sistema es va integrar als sistemes de gestió de qualitat existents, certificant-se com un Sistema de Gestió Integrat.

Sm ha assumit el servei de Manteniment del Sistema de Gestió que té com a objectiu fonamental assegurar el compliment dels requisits de la norma internacional ISO 14001 i 14064 (i ACA), els requisits establerts al mateix Sistema de Gestió Integrat de l'Aeroport i els requisits legals aplicables, en particular, de la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA), fent tasques de:

  • Manteniment del SGA | Revisió des del punt de vista ambiental dels projectes que s'executen a l'aeroport | Manteniment de la Certificació ISO14.064 – ACA | Servei de Vigilància Ambiental | Seguiment d'actuacions ambientals d'empreses (SERCOM) | Consultoria.