AJ. CORBERA DE LLOBREGAT | Tallers de compostatge domèstic

Realització de dos tallers de compostatge domèstic als ciutadans de Corbera de Llobregat. (2018)

Amb la finalitat de fomentar la correcta gestió de la matèria orgànica que es genera en els domicilis particulars, l'Ajuntament de Corbera de Llobregat va oferir tallers de compostatge casolà als seus habitants. El personal tècnic d'sm va realitzar dos tallers amb els que es va proporcionar informació a més de 20 persones per a realitzar el procés de compostatge domèstic. 

En aquests dos tallers es va proporcionar informació sobre els fonaments del compostatge domèstic, quins residus es poden compostar, el procés de compostatge, els diferents tipus de compostadors domèstics... donant les consignes bàsiques de funcionament i aportacions de residus a compostadors de jardí, de terrassa i vermicompostadors, així com una explicació de les condicions de funcionament (proporcions de barreja, tipus de materials a aportar, muntatge correcte, ubicació del compostador, etc)