AJ. BARCELONA | Control de qualitat d'espais verds

Servei d'avaluació de la qualitat de la conservació i l'estat de les zones verdes, execució de poda, arrabassament, tractaments fitosanitaris i controls de reg de Barcelona. (2016-2020, 2021-2023)

sm col·labora amb l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona en el desenvolupament de les tasques de control de qualitat dels espais verds públics i arbrat viari dels diferents districtes de la ciutat.

L'equip tècnic d'sm realitza tasques de planificació, organització, desenvolupament i seguiment dels treballs associats a les inspeccions de control de qualitat sobre els serveis contractats per actuacions en l'arbrat viari, brigades externes i àrees de gossos:

  • Control de l'arrabassament de soques
  • Control dels tractaments fitosanitaris i de la desinfecció de les àrees de gossos
  • Control de brigades externes de conservació
  • Control de rutes GPS de les empreses de tractament

Per a la realització d'aquests treballs es fa servir com a eina de suport a l'aplicació "sm net", agilitzant la captació de la informació en camp de dades, imatges i geolocalització a través d'una app mòbil per a la posterior consulta on line, tractament de dades i elaboració d'informes.