AJ. BARCELONA | Control de qualitat d'espais verds

Servei d'avaluació de la qualitat de la conservació i l'estat de les zones verdes, execució de poda, arrabassament, tractaments fitosanitaris i controls de reg de Barcelona. (2016-2020)

sm col·labora amb l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona en el desenvolupament de les tasques de control de qualitat dels espais verds públics i arbrat viari dels diferents districtes de la ciutat de Barcelona.

Els tècnics de sm realitzen controls de qualitat sobre diferents tipologies com parcs, jardins, places, espais emblemàtics, zones verdes i talussos entre d'altres. Els principals aspectes avaluats durant la realització dels controls de qualitat són:

  • Arbrat urbà | Treballs de poda | Zones arbustives i de plantació | Zones de gespa i prats | Sistemes i elements de reg urbà | Jardineres | Àrees de jocs esportius i infantils | Espais per a gossos | Plagues | Mobiliari urbà

Per a la realització d'aquests treballs, els tècnics fan servir com a eina de suport a l'aplicació "sm net", agilitzant la captació de la informació en camp de dades, imatges i geolocalització a través d'una aplicació mòbil, enviant automàticament la informació a un servidor, per a la posterior consulta on line, tractament de dades i elaboració d'informes.