CC. VALLÈS OCCIDENTAL | Estratègia Vallès Circular

Serveis pel desenvolupament del projecte "De l'Acord a l'Estratègia Vallès Circular" a la comarca del Vallès Occidental. (2020)

"Vallès Circular" és una iniciativa territorial compartida entre administracions, agents socials, ambientals i econòmics amb l'objectiu d'impulsar l'economia circular al Vallès Occidental i aprofitar el desenvolupament de noves formes de produir i consumir per guanyar competitivitat, qualitat de vida i millora del medi ambient.

De la mà del Consell Comarcal del Vallès Occidental, l'equip de sm realitza treballs de consultoria per al desenvolupament de diverses activitats vinculades a aquesta iniciativa, com estratègia transversal per recolzar l'economia circular.

  • Proposar una renovació de l'Estratègia Vallès Circular, mitjançant la definició d'objectius, pla d'acció i procediment de governança i treball.
  • Fomentar la construcció i desenvolupament de Ciutats/municipis Circulars: promoure la implicació dels municipis, les empreses i la ciutadania mitjançant el suport a l'acció en l'àmbit local promovent ciutats circulars.
  • Proposar un panel d'Indicadors d'Economia Circular al Vallès Occidental, facilitant el registre d'informació que permeti fer un seguiment de l'impacte com a territori circular de l'activitat desenvolupada.
  • Impulsar la promoció d'oportunitats d'ocupació i de negoci entorn l'EC, potenciant les oportunitat d'ocupació i de negoci.